PROSTOR ZA STARŠE V ŠOLAH

V Franciji tako kot v nekaterih drugih državah šole na splošno zagotavljajo namenski prostor za starše. To staršem omogoča, da se srečujejo, sodelujejo v učnih dejavnostih, izboljšajo svoje razumevanje šole in razvijejo odnos s šolskim osebjem.

Z zakonom z dne 8. julija 2013 (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) je bila ustvarjena pravna podlaga za uvedbo namenskega prostora za starše (Espace parents) v vseh šolah.

Navedena sta primera šol, ki zagotavljajo namenski prostor za starše. Prva je osnovna šola „Les Géraniums“ v Lyonu, ki ima „sprejemnico za starše“ (Lieu Accueil Parents, LAP) že približno 15 let. LAP je fizični prostor, ki je med poukom odprt za starše. Njegovi glavni cilji so:

 • prispevanje k izboljšanju povezav med starši in učitelji,
 • spreminjanje negativnega medsebojnega dojemanja,
 • spodbujanje sodelovanja in vključenosti staršev v različne šolske dejavnosti.

V tem prostoru je osem ur na teden na voljo socialni delavec, ki zagotavlja redne dejavnosti za starše, kot so sestanki o posebnih vprašanjih, da bi se starši seznanili z delovanjem francoskega izobraževalnega sistema, srečali z drugimi učitelji ter izmenjali informacije o šolanju svojih otrok z občinskimi socialnimi in zdravstvenimi službami. Starši prejmejo tudi podporo šolskega osebja (ravnatelja, učiteljev).

Starši lahko LAP obiščejo kadar koli, sobo pa uporabljajo kot prostor, v katerem se srečujejo, da bi razpravljali, si izmenjevali izkušnje kot starši šoloobveznega otroka in si nudili medsebojno podporo. Za starše, ki pridejo z malčki, je na voljo igralni kotiček. V sobi so na voljo tudi knjige ter informacije o šolskih pravilih in dejavnostih, pa tudi kulturnih, družbenih, športnih in prostočasnih dejavnostih na tem območju. Prostor se s pomočjo socialnega delavca uporablja za organizacijo pogovorov o šolskih vprašanjih (npr. o tem, kako deluje šola) ali srečanj z zunanjimi strokovnjaki (npr. člani mreže asistentov za pomoč učencem z učnimi težavami, socialnimi delavci ali zdravstvenim osebjem). Poleg tega so bili razviti številni ukrepi, s katerimi se lahko starši bolj vključijo v šolsko življenje, kot so: kuharske delavnice, na katerih pripravljajo in prodajajo slaščice za financiranje šolske dejavnosti; priprava vrečk za učence, ki si želijo izposoditi knjige iz šolske knjižnice (dejavnost, ki je prispevala tudi k večji ozaveščenosti o pomenu branja), in lutkovna predstava, ki jo za šolarje organizirajo in izvedejo starši.

V Collège Schoelcher, ki je prav tako v Lyonu, so ustvarili „Espace Accueil Parents“. Ta soba je odprta za starše otrok v nižjem sekundarnem izobraževanju (collège) ali v kateri od petih osnovnih šol v soseski, socialni delavec pa je isti, kot je dodeljen za LAP v osnovni šoli Les Géraniums. Tako starši lažje pridejo v sobo, saj so se podoben prostor navadili obiskovati že v osnovni šoli.
Namen prostora za starše je podpreti vključevanje družin, zagotoviti dejavnosti za spodbujanje boljšega poznavanja nižjega sekundarnega izobraževanja in njegovega delovanja, zagotoviti podporo pri svetovanju učencem ter spodbujati vrednote Republike in državljanstvo. V prostoru za starše je na voljo vrsta dejavnosti, med drugim:

 1. Jezikovni tečaji za odrasle (francoščina kot drugi jezik) za skupine od popolnih začetnikov do priprave za vpis na univerzo. Ta tečaj staršem omogoča, da:
 • napredujejo pri francoščini (razumevanju, govoru, branju in pisanju), da bi bolje razumeli pisne dokumente, povezane s šolanjem njihovih otrok, in sodelovali v pogovorih z učitelji,
 • se seznanijo z delovanjem šole in njenimi pričakovanji ter okrepijo sodelovanje z učitelji,
 • razumejo delovanje šolskega sistema, da lahko spremljajo šolanje svojih otrok,
 • razumejo načela in vrednote Republike ter njihovo uresničevanje v francoski družbi.

Ukrep ima med drugim naslednje značilnosti:

 • oblikuje se pet skupin, v katerih je od 12 do 15 oseb, nadzorujejo pa jih nadomestni člani osebja, ki imajo diplomo iz poučevanja francoščine kot tujega jezika, ali srednješolski učitelji,
 • učni program traja 120 ur na šolsko leto (najmanj 60 ur). Naslednje leto je mogoč ponovni vpis, izobraževanje pa je omejeno na tri leta,
 • mogoča je priprava za pridobitev diplome o začetnem znanju francoskega jezika (DILF) in diplome iz študija francoskega jezika A1 (DELF A1), vendar se diplome ne financirajo,
 • za udeležence je ukrep brezplačen.
 1. Dejavnosti, povezane z zdravstvenimi vprašanji:
 • seminar, ki ga izvede dietetik, s kuharsko delavnico,
 • fitnes za mame,
 • delavnica prve pomoči.
 1. Delavnica o državljanstvu: na tej delavnici se s sodelovanjem s starši pripravi časopis, v katerem so obravnavana vprašanja, povezana z državljanstvom, npr. uporaba mobilnih telefonov v nižjem sekundarnem izobraževanju, razvoj soseske, kakovost poučevanja in uspeh učencev po nižjem sekundarnem izobraževanju, vedenje učencev, ko končajo nižje sekundarno izobraževanje ali šolo.
 2. Inštruiranje (pogosto ga prostovoljno izvajajo učitelji v nižjem sekundarnem izobraževanju), ki zagotavlja uvod v predmete, kot so angleščina, španščina, nemščina in informacijska tehnologija.
Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Francija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada