MOBILNE EKIPE

„Mobilne ekipe“ so bile ustanovljene za zagotavljanje podpore šolam pri odpravi vrste dejavnikov, ki lahko vodijo v zgodnjo opustitev šolanja. Za storitve mobilnih ekip zaprosi upravni organ šole, lahko pa se nanašajo na: izostajanje od pouka in osip; vedenjske težave; konflikte med odraslimi; usposabljanje izobraževalnega osebja ter pomoč učencem, članom osebja in vodstvenim delavcem šole. V zahtevnejših primerih lahko mobilna ekipa zadevo predloži primernejšim službam.

Mobilne ekipe so zunanja služba šole. Posredujejo lahko le v ustanovah obveznega izobraževanja na ozemlju federacije Valonija - Bruselj ter na pisno prošnjo šole. Odvisno od obravnavanega vprašanja izvedejo različne ukrepe: pri izostajanju od pouka organizirajo srečanja z družino, da bi povečali ozaveščenost o pomenu šole, v primeru konfliktov in napetosti v šoli pa uporabijo tehnike mediacije in reševanja konfliktov.

„Mobilne ekipe“ imajo na voljo številne strokovnjake, običajno pa jih sestavljajo nekdanji učitelji, psihologi, strokovnjaki za preprečevanje kriminala in drugi. Odvisno od situacije se odločijo, ali bodo delale s posamezniki ali v skupinah (z odraslimi in otroki).

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Belgija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Zasebna sredstva