VKLJUČEVANJE STARŠEV ZARADI PREPREČEVANJA ZGODNJEGA OPUŠČANJA ŠOLANJA

Namen tega poročila je zagotoviti informacije in usmerjati kratko- in srednjeročno strateško načrtovanje desetih mestnih občin, ki sodelujejo v projektu Urbact – PREVENT, ter vseh drugih občin, lokalnih organov in šol po vsej Evropi glede vključevanja staršev v izobraževanje zaradi preprečevanja zgodnjega opuščanja šolanja. Ta pregled temelji na analizi dokumentov Evropske komisije in Sveta o zgodnjem opuščanju šolanja in socialni vključenosti, dialogu in stalnem postopku posvetovanja z desetimi občinami, ki sodelujejo v projektu Urbact – PREVENT, ter proučuje mednarodne raziskave, ki se nanašajo na to področje. Projekt PREVENT se financira iz evropskega programa Urbact.

V poročilu so opredeljena tri področja, ki so osrednjega pomena za celovit, diferenciran in sistemski poudarek na vključevanju staršev v izobraževanje, zlasti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja:

  1. terensko delo (skupnost in posamezna družina)
  2. zdravstvo
  3. demokratični sistemi v šolah

Priporočila iz poročila se nanašajo na (a) centre za pomoč družini na ravni skupnosti, (b) centre za vseživljenjsko učenje na ravni skupnosti in (c) spodbujanje demokratičnih sistemov komuniciranja v šolah.

 

 

Datoteke
Report
Povezave
PREVENT Project website
Vrsta
Document
Država
Albanija; Avstrija; Belgija; Bolgarija; Ciper; Danska; Estonija; Finska; Francija; Grčija; Hrvaška; Irska; Islandija; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nemčija; Nizozemska; Norveška; Poljska; Portugalska; Romunija; Serbia; Severna Makedonija; Slovaška; Slovenija; Turčija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Podatek ni na voljo
Intenzivnost ukrepanja
Podatek ni na voljo
Vir financiranja
Podatek ni na voljo