MERILA ZA OPREDELITEV UČENCEV, PRI KATERIH OBSTAJA TVEGANJE OSIPA IN ZGODNJE OPUSTITVE ŠOLANJA

UNICEF Srbija in organizacija civilne družbe Center za izobraževalno politiko sta ob podpori ministrstva Republike Srbije za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj izvedla projekt „Boj proti zgodnjemu opuščanju šolanja v Srbiji“.

Cilj projekta je bil prispevati k zmanjševanju osipa in zgodnjega opuščanja šolanja otrok in mladih. Opredeljena so bila merila (napovedovalci) zgodnjega opuščanja šolanja, ki jih lahko šolske ekipe uporabijo pri spremljanju učencev, pri katerih obstaja tveganje osipa in zgodnjega opustitve šolanja, ter preprečevanju osipa.

V tem projektu so učenci (stari od 7 do 19 let), pri katerih obstaja tveganje osipa (ciljna skupina), opredeljeni glede na naslednja merila: 

  1. Prisotnost pri pouku. Napovedovalci: (a) neredna prisotnost pri pouku;(b) sezonska prisotnost pri pouku.
  2. Akademske izkušnje in uspešnost. Napovedovalci: (a) slabi učni dosežki; (b) ponavljanje razreda/pozen vpis;(d) več prepisov v druge šole.
  3. Vedenje. Napovedovalec:(a) odklonsko vedenje, agresivno vedenje.
  4. Vključenost staršev. Napovedovalci: (a) pomanjkanje podpore družine;(b) slabo sodelovanje družine z institucijo.
  5. Vključenost učencev. Napovedovalci: (a) slaba socialna vključenost v šoli; (b) pomanjkanje prizadevanja za šolski uspeh;(c) osip v preteklosti.
  6. Dejavniki, povezani s posameznikom in socialno ranljivostjo. Napovedovalci: (a) učenec ne govori tekoče srbskega jezika in ima migrantsko ozadje; (b) velika mobilnost družine; (c) nenadna sprememba položaja družine; (d) ekonomska stiska; (e) pomanjkanje finančne podpore za šolanje (npr. šolske potrebščine, prevoz itd.); (f) odvisnost otroka ali družinskega člana od prepovedanih snovi; (g) nekateri drugi družinski člani so zgodaj opustili šolanje (zlasti sorojenci); (h) učenec je žrtev ustrahovanja in nasilja; (i) učenec je žrtev diskriminacije ali segregacije (otroci s posebnimi učnimi potrebami, pripadnik etnične manjšine itd.);(j) vključevanje ali ponovno vključevanje v ustanovo po dolgotrajni hospitalizaciji ali bivanju v vzgojnem zavodu (otroci s posebnimi potrebami ali mladi storilci kaznivih dejanj); (k) otroci, ki so imeli težave z zakonom, in (l) bivanje daleč od šole in/ali obiskovanje ločenih razredov.
Vrsta
Primer dobre prakse (indirect evidence)
Država
Serbia
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada; Zasebna sredstva

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :