PROJEKT INCLUD-ED – INTERAKTIVNE SKUPINE

„Interaktivne skupine“ so eden od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v okviru raziskovalnega projekta INCLUD-ED. V okviru projekta INCLUD-ED so se analizirale izobraževalne strategije, ki prispevajo k odpravljanju neenakosti in spodbujajo družbeno povezanost, in strategije, katerih rezultat je družbena izključenost, pri čemer je bil poudarek zlasti na ranljivih in marginaliziranih skupinah. Interaktivne skupine se namenjene izboljšanju izobraževanja otrok in mladine v različnih okoliščinah. Pri tem ukrepu se učenci v razredu razdelijo v majhne heterogene skupine, vsaki skupini pa je na voljo pomoč odrasle osebe. Skupine štirih ali petih učencev so sestavljene tako, da se raven sposobnosti, spol, kultura, jezik in etnična pripadnost sodelujočih učencev čim bolj razlikujejo. Z naslednjim primerom so predstavljene interaktivne skupine in rezultati njihovega izvajanja.

Interaktivne skupine so eden od uspešnih izobraževalnih ukrepov, opredeljenih v okviru raziskovalnega projekta INCLUD-ED: Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenosti in povezanosti (Evropska komisija, šesti okvirni program, 2006–2011). V okviru projekta INCLUD-ED so se analizirale izobraževalne strategije, ki prispevajo k odpravljanju neenakosti in spodbujajo družbeno povezanost, in strategije, katerih rezultat je družbena izključenost, pri čemer je bil poudarek zlasti na ranljivih in marginaliziranih skupinah. Uspešni izobraževalni ukrepi, ki podpirajo izobraževanje učencev, izpostavljenih tveganju, imajo univerzalne elemente, za katere se je izkazalo, da jih je mogoče prenesti v zelo različna okolja, kar vodi do uspešnega izobraževanja. Interaktivne skupine so namenjene izboljšanju izobraževanja otrok in mladine v različnih okoliščinah po svetu.

Teoretični okvir, na katerem temeljijo interaktivne skupine, odstopa od obsežne znanstvene literature, v skladu s katero razvrščanje glede na sposobnosti negativno vpliva na učenje, pričakovanja in samozavest učencev, možnost učenja od vrstnikov in prehod v skupine z višjo ravnjo zahtevnosti, zlasti pri ranljivih učencih, navedena pa je tudi potreba po povečanju in diverzifikaciji interakcij, ki so jim učenci izpostavljeni. Interaktivne skupine v skladu s splošnimi pristopi ved o učenju z dialoškim pristopom k učenju vključujejo in spodbujajo obseg in kakovost interakcij vseh učencev. V teoriji dialoškega učenja je navedeno, da se učeči z enakopravnimi dialogi, ki priznavajo kulturno inteligenco vsakega posameznika in gradijo na njej, si prizadevajo za preobrazbo, krepijo instrumentalno razsežnost dialoga, temeljijo na vrednoti solidarnost, delujejo kot viri ustvarjanja pomena ter temeljijo na enakovrednosti različnih ozadij in jo spodbujajo, vključijo v procese osebne in družbene preobrazbe, s katerimi dosežejo poglobljeno razumevanje predmeta. Z interaktivnimi skupinami se tako doseže udeležba vseh tistih, ki neposredno ali posredno vplivajo na učenje in razvoj učencev, vključno z učitelji, sorodniki, prijatelji, sosedi, člani združenj in sosedskih organizacij ter lokalnimi prostovoljci.

Interaktivne skupine se lahko uporabijo kot neodvisna praksa, skupaj z drugimi uspešnimi izobraževalnimi ukrepi, kot so dialoška literarna srečanja in izobraževanje v družini, pa se izvajajo tudi v šolah kot „učnih skupnostih“. Projekt „učne skupnosti“ temelji na posredovanju na ravni šole in je namenjen preprečevanju zgodnjega opuščanja šolanja ter izboljšanju šolske uspešnosti in socialne kohezije. Evropska komisija in Svet Evrope sta na podlagi izboljšav, doseženih v teh šolah, priporočila, naj se šole obravnavajo kot „učne skupnosti“, da bi se preprečilo zgodnje opuščanje šolanja in izboljšali učni dosežki.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Albanija; Avstrija; Belgija; Bolgarija; Ciper; Danska; Estonija; Finska; Francija; Grčija; Hrvaška; Irska; Islandija; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nemčija; Nizozemska; Norveška; Poljska; Portugalska; Romunija; Serbia; Severna Makedonija; Slovaška; Slovenija; Turčija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Prevedi (Samo za registrirane uporabnike)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Prevedi (Samo za registrirane uporabnike)