Salas de Vidro: Znotraj in zunaj steklenih sob

Namen ukrepa „Znotraj in zunaj steklenih sob“, ki se izvaja na Portugalskem, je na lokalni ravni zagotoviti dejavnosti, s katerimi bi romske otroke na predšolski ravni vključili v šolo in podprli njihove družine. Dejavnosti se izvajajo na prostem – tako rekoč na ulici. Namen je vzpostaviti odprto in pregledno povezavo med šolo, otroki in njihovimi družinami. Ta ukrep podpira multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki deluje v partnerstvu s šolo.

Ukrep „Znotraj in zunaj steklenih sob“ (Aquém e além das salas de vidro) se je začel izvajati v letu 2009/2010 v okviru razvoja dejavnosti predšolskega izobraževanja v romskih soseskah. Dejavnosti so se izvajale „na prostem“ v središču soseske – kot v „sobah s steklenimi stenami“. Od vsega začetka je bil glavni poudarek na preglednosti. Ustanovljena je bila multidisciplinarna skupina, ki je tedensko delala z otroki, da bi razvila njihove kompetence ter vključila družine in jih spodbudila k vpisu otrok v vrtec. Za pridobitev zaupanja staršev sta bili pomembni preglednost in odprtost.

V šolskem letu 2014/2015 se trenutno izvajata dve glavni dejavnosti:

  • Znotraj steklenih sob: Izobraževalna srečanja potekajo na ulicah soseske. Namenjena so razvoju ustnih jezikovnih kompetenc (besedišča in govora) pri otrocih, mlajših od treh let. Spodbujajo sodelovanje mater/babic, potekajo pa v partnerstvu z lokalno skupino nacionalnega sistema predšolske vzgoje (ki jo med drugim sestavljajo psihologi, terapevti in socialni delavci).
  • Zunaj steklenih sob: Tedenska srečanja potekajo v vrtcu (otroci, stari od tri do pet let), izvaja jih multidisciplinarna skupina, sodelujejo pa zaposleni iz vrtca in družine otrok.
Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Portugalska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Predšolska vzgoja
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada