ŠTUDIJSKI PROSTORI ZA ROMSKE UČENCE

Študijski prostori (Tanoda) so bili s podporo sredstev EU na Madžarskem ustanovljeni v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi zagotavljanja podpore prikrajšanim in romskim dijakom. Študijski prostori ponujajo vrsto storitev za podporo mladih, glavno pa je učenje. Zagotavljajo podporo pri učenju, bogat program izvenšolskih dejavnosti in po potrebi dodatno podporo na drugih področjih. V teh študijskih prostorih dijaki dobijo pomoč pri domačih nalogah in snovi, obravnavani v razredu, ter razvijajo učne spretnosti in občutek pripadnosti skupnosti.

Na Madžarskem, kjer je izobraževalni sistem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja postal zelo selektiven, imajo prikrajšani in romski učenci precej omejene možnosti za izobraževanje v primerjavi z večino učencev. Šole, ki jih obiskujejo prikrajšani učenci in romski učenci, so običajno na oddaljenih območjih v severnem in severovzhodnem delu države. Razmere v teh šolah glede infrastrukture, finančnih sredstev in človeških virov so slabe.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je nekaj mladih učiteljev in odvetnikov oblikovalo eksperimentalni model organiziranega učenja zunaj šole. Njihov namen je bil zagotoviti podporo prikrajšanim in romskim dijakom ter jih pripraviti na zaključni izpit (12. razred), ki jim omogoča napredovanje v visokošolsko izobraževanje.

Od leta 2004 so bila sredstva EU uporabljena za vzpostavitev „študijskih prostorov“ v prikrajšanih majhnih regijah in naseljih v državi. Namen projektov je bil zagotoviti boljše učne dosežke, zmanjšati ovire za učenje in okrepiti kulturno identiteto študentov. 

Študijski prostor je območje skupnosti, ki temelji na lokalnih potrebah in prostovoljni udeležbi mladih, upravlja jo nevladna organizacija in ima neodvisno infrastrukturo. Zagotavlja kompleksne storitve s poudarkom na celotnem osebnem razvoju, ki nekaterim otrokom in mladim, ki živijo na socialnem obrobju, sicer niso na voljo.

Ključni cilji študijskih prostorov so: izboljšanje odnosa med učiteljem in učencem; zagotavljanje prostora za učenje prikrajšanim učencem; vključitev romskih staršev v skupnost; opredelitev in podpora nadarjenih otrok; zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, ponavljanja razreda in brezposelnosti; razvijanje socialnih spretnosti za zaposlovanje; izboljšanje kulturnega življenja; zagotavljanje izvenšolskih dejavnosti za prikrajšane mlade; zaposlovanje nizko usposobljenih delavcev; krepitev vezi med šolami in skupnostjo; zagotavljanje usposabljanja za prihodnje učitelje; zagotavljanje smernic in obrokov dijakom.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Madžarska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva