VODNIK ZA DELO Z ROMSKIMI DRUŽINAMI

„Vodnik za delo z romskimi družinami za uspešnost njihovih otrok v šoli“, razvit v okviru projekta programa vseživljenjsko učenje „Romske družine se vključijo“, je na voljo v angleščini in jezikih držav, ki sodelujejo pri projektu (Bolgarije, Madžarske, Romunije in Španije). Namen vodnika je zagotoviti smernice za strokovnjake, ki delajo na terenu, da bi romske družine vključili v izobraževalne procese njihovih otrok. Je metodološko orodje za posredovanje pri romskih družinah v šolskem okolju. V njem so predlagani ukrepi za premagovanje običajnih ovir, primeri dobrih praks, opozorila in stvari, ki se jim je treba izogniti. Proučeni so tudi profil in kompetence strokovnjakov, ki delajo na terenu.

Vrsta
Document
Država
Bolgarija; Madžarska; Romunija; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Podatek ni na voljo