PODPORA ROMSKIM UČENCEM NA FINSKEM

Finska je uvedla ukrepe za podporo mlajšim otrokom iz romskih okolij pri udeležbi v kakovostnem osnovnem izobraževanju. V obdobju 2008–2011 je bilo za te ukrepe dodeljenega skupno 1,8 milijona EUR. Zelo uspešen pristop je uvedba šolskih pomočnikov iz romskih okolij za podporo mlajšim romskim učencem.

Razvojne dejavnosti za romske učence v osnovnem izobraževanju so se začele izvajati leta 2008 v okviru obsežnejšega razvoja kakovosti osnovnega izobraževanja na Finskem. Spomladi 2008 so lahko občine zaprosile za državne subvencije, namenjene podpori osnovnega izobraževanja romskih učencev. Skupni znesek državne subvencije za ta ukrep v obdobju 2008–2011 je znašal 1,8 milijona EUR. V tem času je državno subvencijo prejelo 31 občin, zato je imelo od subvencije korist do 80 % vseh romskih učencev.

Razvojne dejavnosti naj bi bile dolgotrajne, učinkovite na nacionalni ravni in celovite. Usmerjene so ne le v učence, ampak tudi v njihove skrbnike, učitelje in šole. Občine naj bi zagotovile, da bodo te razvojne dejavnosti trajne in del vsakdanjega šolskega življenja. Med temi dejavnostmi so:

  • upoštevanje romskega učenca,
  • spodbujanje strpnosti in dobrih etničnih odnosov ter povečanje poznavanja romske kulture,
  • spodbujanje stikov med Romi in večinskim prebivalstvom v šolski skupnosti,
  • razvoj identitete romskega učenca,
  • spodbujanje učenja romskega jezika,
  • spodbujanje možnosti za izobraževanje za romske učence,
  • razvoj izobraževanja romskih učencev, ki potrebujejo posebno podporo,
  • izboljšanje sodelovanja med družino romskega učenca in šolo,
  • upoštevanje drugačnega ozadja romskih učencev v pedagogiki pri pripravi učnega gradiva.

Eden od načinov podpiranja osnovnega izobraževanja romskih učencev je zaposlitev romskih šolskih pomočnikov. Ta ukrep se je izkazal za precej učinkovit; danes je veliko občin, ki so v svojih šolah z lastnimi sredstvi zaposlile pomočnike iz romskega okolja.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Finska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada