MiCREATE – Otroci migranti in migrantske skupnosti v spreminjajoči se Evropi

Slika: Micreate logo

Cilj projekta MiCREATE (angl. Migrant Children and Communities in a Transforming Europe) je spodbujanje vključevanje raznolikih skupin otrok migrantov s pristopom, ki pri vključevanju otrok migrantov na ravni izobraževanja in politik v središče postavlja otroka. Raziskovalni projekt, ki izhaja iz potrebe po ponovnem pregledu obstoječih politik vključevanja, si je kot cilj zadal celovito preučiti sodobne procese vključevanja otrok migrantov, da bi okrepili njihovo sposobnost odločanja, sodelovanje in blaginjo.

Dejavnosti v sklopu projekta MiCREATE so ustvarile različne rezultate, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti in ozaveščenosti učiteljev, izobraževalnega osebja, strokovnjakov in drugih odraslih, ki redno prihajajo v stik z otroki migranti, da bi zmogli bolje oceniti tveganja in zadovoljiti posebne potrebe otrok migrantov v družbah gostiteljicah.

Med rezultate projekta sodijo: Priročnik za učitelje (orodja za upravljanje raznolikosti), ki učiteljem pomaga premagovati izzive, s katerimi se soočajo, ko delajo z otroki migranti, ter predstavlja vrsto pristopov in praks, ki so bile posebej razvite za delo v večkulturnih učilnicah; orodje za ozaveščanje z naslovom ‘Večkulturnost v šolah’, orodje za digitalno pripovedovanje zgodb, povzetki politik in videoposnetki, ki prikazujejo vrzeli in ovire za politike vključevanja, ki v središče postavljajo otroka, v obstoječih političnih okvirih in praksah vključevanja v posameznih državah in na ravni EU, ter več poročil.

Vrsta
Document (direct evidence)
Država
Avstrija; Belgija; Bolgarija; Ciper; Danska; Hrvaška; Italija; Latvija; Litva; Madžarska; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Serbia; Slovaška; Slovenija; Združeno kraljestvo; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva