Home School Community Liaison Scheme

„Iz irske izkušnje je razvidno, da se lahko z izobraževalnimi pobudami na ravni šole zviša raven izobrazbe vključenih odraslih, zaradi česar se lahko na splošno okrepi moč lokalne skupnosti. Sodelovanje staršev, zlasti na področjih socialno-ekonomskega pomanjkanja, ne koristi samo otrokom in šoli, temveč je ključni vidik vseživljenjskega učenja.“(Parents as Partners in Schooling, OECD 1997)

Shema za povezovanje doma, šole in skupnosti (Home School Community Liaison Scheme - HSCL) je preventivna strategija, namenjena učencem, pri katerih obstaja tveganje, da ne bodo dosegli svojega potenciala v izobraževalnem sistemu zaradi okoliščin v ozadju, ki po navadi negativno vplivajo na dosežke učencev in napredovanje v višje razrede. Osredotoča se neposredno na najpomembnejše odrasle osebe v življenju otrok, da bi lahko bolje podpirale prisotnost in udeležbo otrok pri pouku ter njihovo nadaljevanje izobraževanja. Shema HSCL si prizadeva spodbujati partnerstvo med družino in šolo, staršem približati učenje otrok in krepiti zmožnosti staršev, da bodo lahko podpirali otroke in prispevali k pozitivnim izkušnjam otrok v izobraževalnem sistemu.

Koordinatorji sheme HSCL so učitelji, ki se udeležijo štiridnevnega uvodnega usposabljanja ob imenovanju na to delovno mesto; med usposabljanjem se temeljito seznanijo z vsemi vidiki prikrajšanosti pri izobraževanju, predstavijo pa se tudi jasna ciljna merila. Poleg tega je višje vodstvo Agencije za otroke in družine (Tusla) v neposrednem stiku s šolami in skupinami šol, ki izvajajo shemo HSCL, da se zagotovi jasnost in dosleden pristop k usmerjanju in zagotavljanju jasnih izidov izobraževanja iz pobud v okviru pristojnosti HSCL. Koordinator HSCL in šola skupaj izbereta in izvajata pobude, ki so sprejete kot najbolj primerne za določeno šolo ali območje.

Vsi koordinatorji HSCL so deležni stalnega strokovnega razvoja, strokovnjaki na nacionalni in lokalni ravni pa izvajajo visokokakovostne module najboljših praks. Kot del šolskega osebja se koordinatorji HSCL usposabljajo tudi v zvezi z zaščito otrok, posebnimi izobraževalnimi potrebami itd. Ti koordinatorji se morajo tudi stalno strokovno razvijati na svojih strokovnih področjih, da se lahko po petih letih na tem delovnem mestu uspešno vrnejo na delovno mesto učitelja. Poleg tega poteka tudi postopek merjenja s kazalniki učinkovitosti, da se zagotovijo jasna odgovornost, rezultati in ustrezni cilji, ki odražajo kvantitativno in kvalitativno naravo sheme HSCL.

V zvezi z ogroženimi otroki sta ključnega pomena podpora in izpopolnjevanje učiteljev pri prepoznavanju kazalnikov ter visoka ozaveščenost. Otroci, pri katerih obstaja tveganje zgodnje opustitve šolanja, se opredelijo v dogovoru z vodstvom šole, pri čemer se upoštevajo na primer naslednji dejavniki:

  • socialno-ekonomski položaj,
  • zgodnja opustitev šolanja pri družinskih članih,
  • enostarševska družina,
  • družina Travellerjev[1]
  • neredna prisotnost pri pouku.

Ciljni seznam se redno spremlja, med letom, ko se pojavijo nove težave, pa se nanj doda več otrok.  Koordinatorji HSCL so usposobljeni in izkušeni učitelji, ki uspešno prepoznavajo pokazatelje ter so visoko ozaveščeni o težavah, s katerimi se srečujejo otroci, prikrajšani pri izobraževanju, in njihove družine.

 

[1]„Irski Travellerji so avtohtona manjšina, ki je po zgodovinskih podatkih že stoletja del irske družbe. Njeni pripadniki imajo dolgo skupno zgodovino, sistem vrednot, jezikovne običaje in tradicijo, zaradi katerih se sami štejejo za skupino, kot takšne pa jih priznavajo tudi drugi. Ta poseben način življenja in kultura, ki temelji na nomadski tradiciji, jih ločujeta od stalno naseljenega prebivalstva“ (izvleček iz poročila „Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy“, objavljenega leta 2006).

Datoteke
Natančen opis
Povezave
Ministry website
Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Irska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Posameznik
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada