Nabor orodij za varne prostore za zdravljenje in učenje

Nabor orodij za varne prostore za zdravljenje in učenje (angl. Safe Healing and Learning Space Toolkit )zagotavlja humanitarnim delavcem, ki delajo na terenu, praktične smernice za izvajanje, prilagodljiva vzorčna orodja, izčrpno gradivo za usposabljanje in vnaprej pripravljene učne vsebine. Sredstva zadoščajo za izvedbo devetmesečnega programa in se jih lahko uporabi tako na podeželju kot v mestih, pri čemer se upošteva lokalno opredeljene potrebe in prednostne naloge.

Varni prostori za zdravljenje in učenje so varni, skrbni in predvidljivi prostor, kjer se lahko otroci in mladostniki, ki živijo v konfliktnih in kriznih območjih, učijo, razvijajo in so zaščiteni. Temeljijo na pobudah Mednarodnega reševalnega odbora, ki se imenujeta Families Make the Difference in Healing Classrooms ter sta namenjeni zaščiti in izobraževanju otrok.

Sredstva zadoščajo za izvedbo devetmesečnega programa in so zasnovana za izvajanje v trimesečnih ciklih ter se začnejo z nastopom kriznih razmer. Vsebino nabora orodij se lahko uporablja v begunskih taboriščih ali gostiteljskih skupnostih na podeželju in v mestih. Vsebina nabora orodij za socialno-čustveno učenje, branje in matematiko je namenjena otrokom, starim od 6 do 11 let. Za skrbnike otrok (6 do 11 let) in mladostnikov so na voljo vsebine za osvojitev starševskih veščin.

Vrsta
Document (indirect evidence)
Država
Evropa
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Zasebna sredstva