ICAM: Vključevanje otrok, ki so jih prizadele migracije

Slika: ICAM logo

Program Vključevanje otrok, ki so jih prizadele migracije (angl. Including Children Affected by Migration) je program, ki se ga izvaja v sklopu programa Erasmus+ in je namenjen zagotavljanju dostopa do izobraževanja otrokom, ki so jih prizadele migracije. Program pomaga šolam ustvariti varno in zanesljivo okolje za otroke, ki so jih prizadele migracije, in jim omogočiti, da v celoti izkoristijo možnosti za izobraževanje.

Cilj projekta ICAM je zagotoviti vključenost in boljše pogoje za učenje, in sicer s spodbujanjem vzdušja, ki mu v španščini rečejo convivencia (izraz, ki bi ga lahko prevedli kot "življenje v harmoniji" in se uporablja za označevanje pozitivnega okolja), ozaveščanjem šolskega osebja, družin in drugih o pravicah otrok, ki so jih prizadele migracije, ter zagotavljanjem dodatne podpore za socialno in čustveno učenje otrok (SEL).

Viri, ki so bili razviti v sklopu projekta ICAM, so namenjeni pomoči šolam iz vse Evrope pri pripravi na sprejemanje in vključevanje ukrajinskih otrok na petih bistvenih področjih:

– Razumevanje izkušenj otrok beguncev in njihovih morebitnih posledic.

– Učinkovita podpora celotne šole pri uvajanju razseljenih otrok.

– Ponovna vzpostavitev socialnega in čustvenega blagostanja.

– Zagotavljanje varnosti in odgovornega vedenja v šoli in pri uporabi interneta.

– Vzpostavljanje partnerstev s starši/skrbniki za neprekinjeno socialno in čustveno blagostanje zunaj šole.

Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Belgija; Francija; Italija; Romunija; Združeno kraljestvo; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva