Študentska mreža „Življenje je raznolikost“ (Leben ist Vielfalt)

Glavni cilj mreže je pripraviti študente na pedagoški praksi za poučevanje v raznolikih razredih. Natančneje, namen mreže je: – pomagati študentom na pedagoški praksi, da razvijejo medkulturno občutljivost; – navdihovati in spodbujati izvajanje medkulturnih praks v šolah; – delovati kot mreža za študente na pedagoški praksi, ki se zanimajo za medkulturnost in heterogenost; – delovati kot forum za razprave in izmenjavo izkušenj z izzivi in pristopi k poučevanju v raznolikih razredih; – zagotoviti študentom na pedagoški praksi specifična znanja in praktične izkušnje. Skupina spodbuja izmenjavo informacij in izkušenj o poučevanju v medkulturnih okoljih ter organizira podporne ukrepe za begunce. Glavna ciljna skupina mreže so študenti na pedagoški praksi, vendar je namenjena tudi že delujočim učiteljem in drugim ustreznim skupinam, kot je univerzitetno osebje. Mreža je bila prvotno namenjena študentom na pedagoški praksi z migrantskim ozadjem, vendar se je kmalu preusmerila na vse študente.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Nemčija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva