SHARMED: Skupni spomini in dialog

Slika: SHARMED logo

SHARMED je bil akcijski raziskovalni projekt, ki se je od leta 2016 do 2018 izvajal v treh državah in več kot 1 000 otrokom, starim od 9 do 11 let, omogočil inovativno učno izkušnjo. Fotografije in druga vizualna gradiva so bila uporabljena za spodbujanje dialoga o osebnih, družinskih in skupnostnih spominih ter za spoštljivo učenje otrok o kulturni raznolikosti.

Projekt SHARMED, ki je bil financiran iz programa Erasmus+, je imel tri cilje:

1. Pomagati otrokom razumeti, da različnost ni nekaj negativnega, temveč je nekaj povsem naravnega in dragocenega. Cilj projekta SHARMED je bil opolnomočiti otroke pri izražanju svoje drugačnosti in jih spodbujati k odprtosti za drugačnost.

2. Spodbuditi učitelje, da tvorno izkoristijo raznolikost učencev, ki jo običajno dojemajo kot oviro in ne kot priložnost. SHARMED je želel spodbuditi spremembo perspektive, da bi navdihnil učitelje in jih podprl pri prilagajanju instrumentov, ki jih je razvil SHARMED, za spodbujanje bolj vključujočega izobraževanja.
3. Spodbujati inovacije v pedagoški praksi in predstaviti rezultate evalvacijske raziskave različnim zainteresiranim stranem.

Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Italija; Nemčija; Združeno kraljestvo
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva