Zmanjševanju zgodnjega opuščanja šolanja ob pomoči učnih podjetij (RUSESL)

Glavni cilj projekta RUSESL je preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja med dijaki višjih letnikov, ki so pogosto prezrta ciljna skupina, saj je z zakonodajo določeno, da med osipnike štejemo tiste učence in dijake, ki šolanje zapustijo pred dopolnjenim šestnajstim letom starosti ali pred dokončanjem triletnega srednješolskega izobraževanja.

Projekt je zasnovan na metodologiji učnih podjetij (angl. practice enterprise). Učno podjetje je podjetje, ki ga vodijo dijaki sami in simulira delovanje pravega podjetja. V njem dijaki spoznavajo, kako delati v ekipi, prevzemajo odgovornost, se učijo dajanja pobud in razvijajo mehke, poklicne in tehnične veščine.

V sklopu projekta, ki je financiran s strani programa Erasmus+, so bili pripravljeni izčrpni priročniki in poročila (v petih jezikih):

  • Nacionalna poročila vsebujejo informacije v zvezi s statističnimi podatki o osipnikih in razmerah za mlade na področju zaposlovanja, iščejo razloge za zgodnje opuščanje šolanja ter zbirajo primere dobrih praks, ki zadevajo svetovanje dijakom na šolah.
  • Primerjalno poročilo predstavlja enotno intervencijsko metodologijo za implementacijo pristopa učnih podjetij v partnerskih državah, hkrati pa ohranja pogled EU na to problematiko.
  • Priročnik za izvajanje v celoti predstavlja metodologijo učnih podjetij, ki temeljijo na spoznanjih vzetih iz drugih poročil in pilotnih izkušenj, vključno s primeri implementacije učnih podjetij in metod ocenjevanja.
Vrsta
Document (indirect evidence)
Država
Bolgarija; Italija; Litva; Nemčija; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva