Kvote za študente iz etničnih skupnosti in štipendije za romske študente

Ciljne skupine kvot so pripadniki etničnih skupnosti, ki nimajo dostopa do visokošolskega izobraževanja v svojem jeziku. Ukrep se nanaša na vpis študentov v visokošolsko izobraževanje. Kvote so opredeljene v skladu z zakonom o študentskem standardu iz leta 2013, vendar vlada vsako leto določi delež kvot. Običajno predstavljajo 10 % skupnega števila dodiplomskih študentov, vpisanih na vse javne fakultete. Štipendije v visokošolskem izobraževanju so usmerjene v več kategorij: 50 % za študente iz socialno ranljivega okolja, 30 % za študente z najboljšimi učnimi dosežki, 20 % pa za študente, ki se vpišejo v študijske programe velikega pomena za družbeni razvoj (npr. elektrotehnika, strojništvo, biotehnika, medicina, matematika in naravoslovje). Od študijskega leta 2015/2016 so romski učenci vključeni kot posebna ciljna skupina, upravičena do štipendij. Romi so edina izjema na podlagi etnične pripadnosti. Štipendije za romske študente so bile prvič uvedene v študijskem letu 2016/2017.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Severna Makedonija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Nacionalna vlada

Gradivo se nahaja v sledečih kategorijah/podkategorijah :