Modula „Poučevanju dvojezičnih otrok“ in „Splošno izobraževanje/krščanske študije, filozofija življenja in državljanstvo“ v okviru začetnega izobraževanja učiteljev

Cilj modula o poučevanju dvojezičnih otrok je vse bodoče učitelje na Danskem pripraviti na navedeno nalogo. Namen modula je pripraviti bodoče učitelje, da bodo prepoznali izobraževalne izzive, povezane z drugim (državnim) jezikom pri poučevanju predmetnega znanja, ter dali prednost jezikovnemu in akademskemu razvoju dvojezičnih učencev v jezikovno raznolikih razredih. Cilj modula o splošnem izobraževanju/KLM je pripraviti vse bodoče učitelje na Danskem, da bodo lahko razumeli namen javne šole, razvili poklicno etiko ter obravnavali zapletene izzive pri učiteljskem delu v okviru kulturne in verske raznolikosti ter različnih vrednot. Učitelji naj bi „subtilno in reflektivno [...] obravnavali etične, politične, demokratične in verske izzive, povezane z izobraževanjem, vključevanjem staršev in šolo v globalizirani družbi“. Oba ukrepa sta obvezna na vseh univerzah, ki zagotavljajo začetno izobraževanje učiteljev na Danskem.

Vrsta
Primer dobre prakse
Država
Danska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Nacionalna vlada