Dvojezično gradivo za pomoč otrokom migrantov v Evropi (Bilingual Supportive Material for Migrant Children in Europe - AVIOR)

Slika: AVIOR project logo

Cilj projekta AVIOR, ki je črpal sredstva iz programa Erasmus+, je bil izboljšati osnovne matematične spretnosti in pismenost otrok migrantov ter zmanjšati razlike v dosežkih domačih in tujih učencev z uporabo dvojezičnih gradiv, izboljšanjem strokovne usposobljenosti učiteljev in večjo vključenostjo staršev otrok iz migrantskih družin. Projekt AVIOR je potekal od decembra 2016 do avgusta 2019.

V projektu AVIOR je bil uporabljen tridelni pristop:

1) Dvojezični viri: prevajanje in prilagajanje visokokakovostnega gradiva.

2) Krepitev usposobljenosti učiteljev za ustvarjanje vključujočih večjezičnih razredov.

3) Oblikovanje mrež sodelovanja med učitelji in starši.

48 vzgojiteljev in učiteljev vrtcev in osnovnih šol v desetih evropskih mestih, mestecih in vaseh je spodbujalo sodelovanje staršev pri pouku tako, da so starši v razredu brali zgodbe v svojem domačem jeziku, učitelj pa je zgodbo ponovil v jeziku šole in/ali so se učitelji s starši pogovarjali, katera gradiva bodo odnesli domov, da jih bodo uporabljali pri vajah s svojimi otroki.

Rezultati:

  • dvojezično gradivo v več jezikih,
  • poročila o študijskih obiskih in videoposnetki v štirih državah,
  • študije primerov in povzetki poročil o vključevanju staršev,
  • uporabniški vodnik za prevajanje večjezičnih učnih gradiv,
  • študije o izvajanju za učitelje,
  • priročnik s praktičnim celovitim pregledom vseh rezultatov in vodnikov.
Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Estonija; Grčija; Hrvaška; Italija; Nemčija; Nizozemska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva; Ni financiranja