Študenti fakultete za šport v vlogi mentorjev dečkov in fantov (Sports Students as Mentors for Boys and Young Men - SSaMs)

Slika: SSaMs project logo

Cilj projekta SSaMs je bil izboljšati učne dosežke dečkov in fantov ter preprečiti predčasno opuščanje šolanja s pomočjo športa in mentorstva, ki upošteva vidik spola. Med mentorji, ki dečkom svetujejo glede zdravstvenih in socialnih vprašanj, najdemo številne športne delavce, ki pa niso ustrezno usposobljeni, da bi lahko to počeli na učinkovit način. To je bilo izhodišče programa Erasmus+.

Projektni partnerji so sodelovali pri razvoju visokošolskega programa za izboljšanje znanja in spretnosti dodiplomskih študentov športne vzgoje. Vsebina tečaja je temeljila na obstoječih gradivih za usposabljanje, ki so jih razvili  v okviru projekta Mengage. Študenti so nato svoje znanje uporabili v poklicnih okoljih, da bi zagotovili učinkovito mentorsko podporo mladim učencem, ki imajo slabši uspeh v šoli in zato tvegajo predčasno opustitev šolanja. Namen tega pristopa je motivirati mlade, da ostanejo v šoli in izboljšajo svoje učne dosežke/rezultate.

V okviru projekta so študenti fakultete za šport pridobili nove spretnosti in znanje (ter izboljšali možnosti za zaposlitev) na področju mentorstva, ki upošteva vidik spola, in podprli sodelovanje visokošolske ustanove z lokalnimi skupnostmi, organizacijami in šolami v šestih državah, ki so sodelovale v projektu.

Rezultati projekta vključujejo učno gradivo za študente in gradivo za predavatelje v petih jezikih. 

Vrsta
Document (indirect evidence)
Država
Grčija; Irska; Italija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva