Podpora za opolnomočenje in vključevanje begunskih družin (Support for Empowerment and Integration of Refugee Families - SOFIE)

Slika: SOFIE project logo

SOFIE je bil 2,5-letni projekt Erasmus+, ki je na evropski ravni obravnaval potrebo po socialnem vključevanju begunskih družin kot ene od najbolj ranljivih skupin v družbah gostiteljicah. Projektni partnerji iz Avstrije, Italije, Cipra, Turčije in Švedske so se združili, da bi spodbujali poklicno, socialno in kulturno vključevanje migrantov in beguncev.

V ta namen so si projekti prizadevali za:

  • oblikovanje celovitega nabora orodij, dobrih praks in učnih načrtov za usposabljanja za čim učinkovitejšo podporo procesu vključevanja,
  • podpiranje interakcije med materjo in otrokom v procesu učenja drugega jezika,
  • boljšo usposobljenost vodij usposabljanja in prostovoljcev, ki delajo z begunci.

Rezultati projekta vključujejo:

  • smernice za dobro prakso vključevanja na podlagi analize potreb begunskih družin,
  • usposabljanje za matere in otroke, osredotočeno na spodbujanje jezikovnih spretnosti in vključevanje begunskih družin,
  • usposabljanje za izobraževalce odraslih, učitelje drugega jezika, socialne delavce in mentorje, ki delajo z ženskami in otroki iz begunskih družin,
  • vodnik po najboljših praksah in spletno usposabljanje za mentorstvo/vzajemno pomoč.
Povezave
Project website
Vrsta
Primer dobre prakse (direct evidence)
Država
Avstrija; Ciper; Italija; Turčija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva