Učiteljska shema za analizo izobraževalnega dialoga (Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis - T-SEDA)

T-SEDA je obsežen multimedijski vir, namenjen učiteljem na vseh stopnjah izobraževanja, ki jim pomaga pri uporabi dialoga v razredu. Učiteljem pomaga sistematično preučevati in razvijati lastne dialoške prakse v razredu z raziskovanjem, ki ga vodi učitelj. Lokalni strokovni sodelavec koordinira in prispeva k razvoju, trajnosti in lokalnemu lastništvu.

"Dialog v razredu" se nanaša na tvorne oblike pogovorov med učenci in učitelji ter vrstniškimi skupinami, v katerih se ljudje opirajo na ideje drugih in spoštljivo izmenjujejo mnenja. To spodbuja sodelovanje učencev pri razrednih dejavnostih in jim pomaga pridobivati znanje.

T-SEDA paket je odprt multimedijski vir, ki temelji na raziskavah in podpira strokovnjake na vseh ravneh izobraževanja pri razvijanju dialoških praks v razredu z vodenjem lastnih raziskav in študij vpliva. Njegova temeljna orodja vključujejo samooceno dialoške prakse poučevanja, smernice za refleksivno raziskovanje, kodirno shemo za sistematično opazovanje in beleženje dialoških oblik interakcije v razredu ter ilustrativne videoposnetke.

Paket T-SEDA so razvili raziskovalci in učitelji na Univerzi v Cambridgeu. Uporabljalo ga je več kot 360 učiteljev v različnih izobraževalnih ustanovah, v različnih državah, starostnih skupinah in pri različnih predmetih. Učinki na prakso so dokumentirani.

Vrsta
Document (direct evidence)
Država
Združeno kraljestvo; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Nacionalna vlada