Boljši učni uspeh vseh učencev v vključujočem izobraževanju

Slika: Project Logo

Cilj projekta Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education (RA) je bil zagotoviti dokaze o učinkovitih ukrepih za izboljševanje dosežkov ter krepitvi zmogljivosti šol in skupnosti za vključevanje in podporo vsem učencem.

Evropska agencija za posebne potrebe in vključujoče izobraževanje je projekt RA izvajala med letoma 2014 in 2017 na podlagi prejšnjega projekta RA4AL iz leta 2012. Projekt je preučeval pristope, ki neposredno ali posredno vplivajo na motivacijo in sposobnost mladih za učenje. Projekt so nadaljevali v letu 2019.

V projektu so sodelovali učenci, učitelji, vodstvo šol, raziskovalci, starši ter lokalni in nacionalni oblikovalci politik.

Rezultati projektnih dejavnosti RA:

  • razvoj strategij za povečanje zavzetosti zaposlenih,
  • boljša vključenost staršev,
  • tesnejše sodelovanje s širšo skupnostjo (npr. s sosednjimi šolami, univerzami),
  • preučitev pedagogike za poglobljeno učenje,
  • razvoj miselnosti rasti za uspeh,
  • interdisciplinarno poučevanje za zagotavljanje ustreznejšega učnega načrta,
  • osredotočenost na samoocenjevanje in preverjanje kakovosti vključujoče prakse,
  • strokovni razvoj osebja.
Vrsta
Document (indirect evidence)
Država
Avstrija; Belgija; Ciper; Danska; Estonija; Finska; Francija; Grčija; Hrvaška; Irska; Islandija; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nemčija; Nizozemska; Norveška; Poljska; Portugalska; Slovaška; Slovenija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija; Švedska; Švica
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Nacionalna vlada