Preprečevanje neuspeha v šoli: preučevanje rešitev za vključujoče izobraževanje na ravni sistema in posameznika

Slika: PSF project logo

Cilj projekta Preventing School Failure (PSF) je bil odpraviti pomanjkljivosti na področju vključenosti in pravičnosti izobraževalnega sistema s poudarjanjem povezave med šolskim neuspehom in vključujočimi politikami. Njegov cilj je bil preučiti dokaze, ki kažejo, da lahko politike vključujočega izobraževanja preprečijo šolski neuspeh - tako pri posameznikih kot v celotnem sistemu. 

Projekt PSF je obravnaval okvire vključujoče politike na nacionalni in lokalni ravni, ki učinkovito podpirajo šole pri razvoju na načine, ki vključujejo vse učence, preprečujejo neuspeh in zagotavljajo uspeh učencev v šoli in življenju. S proučevanjem pristopov na sistemski ravni je razmislek o šolskem neuspehu razširil na sistemsko raven in se ni osredotočal le na posamezne učence.

Projekt je vključeval dve vzporedni raziskovalni dejavnosti:

    - pregled in analiza evropske in mednarodne raziskovalne literature o preprečevanju šolskega neuspeha v povezavi z vključujočim izobraževanjem,

    - osredotočanje na obstoječe ukrepe nacionalnih politik za preprečevanje šolskega neuspeha z zbiranjem informacij iz sodelujočih držav s pomočjo ankete o državah, da bi ugotovili njihove sistemske pristope k reševanju šolskega neuspeha.

Projekt (2018-2020) je koordinirala Evropska agencija za posebne potrebe in vključujoče izobraževanje.

Vrsta
Document (indirect evidence)
Država
Estonija; Finska; Grčija; Irska; Islandija; Latvija; Malta; Nemčija; Serbia; Slovaška; Združeno kraljestvo; Češka; Švedska
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva; Nacionalna vlada