Podpora vključujočemu vodenju šol (Supporting Inclusive School Leadership - SISL)

Slika: SISL project logo

Projekt Supporting Inclusive School Leadership (SISL) je preučeval načine spodbujanja vključujočega vodenja na ravni šole in zagotovil podporna orodja. Projekt je upošteval, da je cilj vodenja za vključujoče izobraževanje doseči polno udeležbo pri smiselnih učnih priložnostih, dobre rezultate in dobro počutje vseh učencev, vključno s tistimi, ki so najbolj izpostavljeni izključenosti.

Vodenje šol je ključni dejavnik pri razvoju bolj vključujočega izobraževalnega sistema. Projekt SISL se je izvajal v obdobju 2017-2021, koordinirala pa ga je Evropska agencija za posebne potrebe in vključujoče izobraževanje. Rezultati projekta vključujejo:

Poleg tega so razvili in preizkusili odprtokodna orodja:

  • Okvir politik za podporo razvoju podpornih politik za vključujoče vodenje šol.
  • Orodje za samorefleksijo za razmislek in dialog med vodstvom in oblikovalci politik o vrzelih med standardi, za katere je vodstvo odgovorno, in sistemskih rešitvah, ki so na voljo za zagotavljanje doseganja teh standardov. Orodje je odprtega tipa in se lahko prilagodi različnim kontekstom držav ter se izpolni v celoti ali po delih, pri čemer se osredotoča na ključne funkcije vodij šol, tj. opredelitev smernic, razvoj kadrov in organizacijski razvoj.
Vrsta
Primer dobre prakse (indirect evidence)
Država
Avstrija; Belgija; Bolgarija; Ciper; Danska; Estonija; Finska; Francija; Grčija; Hrvaška; Irska; Islandija; Italija; Latvija; Litva; Luksemburg; Madžarska; Malta; Nemčija; Nizozemska; Norveška; Poljska; Portugalska; Serbia; Slovaška; Slovenija; Združeno kraljestvo; Češka; Španija; Švedska; Švica
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Predšolska vzgoja; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina; Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Periodično; Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva