Evalvacijsko okolje za spodbujanje uporabe orodij in praks medkulturnega mentorstva v šoli (E-EVALINTO)

Slika: E-EVALINTO logo

Cilj projekta E-EVALINTO je spodbujati vrstniško mentorstvo za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja med učenci migranti in priznati vrednost medkulturnosti ter razviti okvir IKT za ocenjevanje, upravljanje in razvoj dejavnosti v medkulturnem okolju. Projekt, ki ga financira program Erasmus+, se osredotoča na procese odločanja in prepoznavanje različnih vzorcev v analiziranih situacijah.

Reševanje problema zgodnjega opuščanja šolanja je korak k izboljšanju priložnosti za mlade ter k podpori pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kot je razvidno iz prednostnih nalog strategije EU 2020. Cilj projekta E-EVALINTO je izvajanje strategije zgodnjega ukrepanja za zmanjšanje razlik med učenci migranti in učenci, ki niso migranti.

Projekt se osredotoča na izvajanje programov in dejavnosti medkulturnega mentorstva, ki jih podpira okolje IKT, sestavljeno iz niza orodij in praks, ki služi kot okvir za ocenjevanje medkulturnih vprašanj v šolskem kontekstu, in sicer z razvojem:

  • strategij preprečevanja in zgodnjega ukrepanja, ki temeljijo na mentorstvu vrstnikov, za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja pri učencih z migrantskim ozadjem.

okvirja IKT za ocenjevanje, upravljanje in razvijanje dejavnosti za medkulturne kontekste.

Vrsta
Primer dobre prakse (indirect evidence)
Država
Ciper; Irska; Italija; Poljska; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Določena ciljna skupina
Intenzivnost ukrepanja
Periodično
Vir financiranja
Evropska sredstva