Projekt Učenje za mlade (PLYA)

Slika: PLYA / PUM-O

Glavni cilj pobude PLYA je zagotoviti individualno podporo mladim, ki niso vključeni ne v izobraževanje ali usposabljanje ne na trg dela, starim od 15 do 26 let, ali učencem, ki bodo najverjetneje opustili šolanje. Pobudo je leta 1999 oblikoval Zavod Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, ki jo še vedno spremlja in dopolnjuje.

PLYA podpira udeležence pri razvijanju njihove poklicne identitete, vključno s samoiniciativnostjo in podjetnostjo pri vstopu na trg dela, ter jim pomaga pri razvijanju potrebnega znanja in spretnosti za vstop/povratek v zaposlitev, nadaljnje izobraževanje ali usposabljanje.

Aktivnosti vključujejo osebni karierni načrt, individualno svetovanje na Zavodu RS za zaposlovanje in drugih institucijah, različne skupne in individualne učne projekte ter skupinske aktivnosti, pri katerih se udeleženci načrtno učijo in razvijajo ključne kompetence.

Rezultati kažejo, da je približno tri četrtine udeležencev doseglo glavne cilje, kar pomeni, da so izboljšali svojo samozavest, samokontrolo, samoorganizacijo in druge spretnosti, ki so pomembne tudi na drugih področjih njihovega življenja.

Vrsta
Primer dobre prakse (indirect evidence)
Država
Slovenija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Posameznik
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Evropska sredstva; Lokalna sredstva