Model Fuoriclasse za reševanje zgodnjega opuščanja šolanja

Slika: Fuoriclasse

Fuoriclasse (Italija) je integriran model ukrepov proti osipu, namenjen učencem, učiteljem in družinam. Ponuja dejavnosti za krepitev motivacije za študij in učenje, da bi zagotovili polno uresničevanje pravice do izobraževanja, kot je zapisana v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah.

Izobraževalni ukrepi modela Fuoriclasse v šolah in zunaj njih so namenjene učencem 4. in 5. razredov osnovne šole ter 2. in 3. razredov srednje šole. Z njimi želijo podpreti učence pri prehodu med šolskimi stopnjami. Projekt deluje na štirih dopolnjujočih se, večdimenzionalnih področjih ukrepanja:

    - Krepitev in obnovitev spretnosti in znanja v šolah.

    - Kulturno-rekreativne delavnice.

    - Ukrepi na sistemski ravni za posodobitev znanja učiteljev in ozaveščanje staršev.

    - Učinkovita in neformalna podpora učenju v izven šole.

 

Ukrepi Fuoriclasse vključujejo na primer motivacijske delavnice v času pouka, šolske tabore kot neformalno izobraževanje, spremstvo pri študiju za učence z učnimi težavami, nasvete za boljše počutje v šoli in srečanja za spodbujanje dialoga med šolo in družino.

Rezultati vrednotenja kažejo, da se je število zamudnikov v razred prepolovilo, izostanki od pouka so se zmanjšali, družine pa so se bolj zanimale za šolske dosežke svojih otrok.

Vrsta
Primer dobre prakse (indirect evidence)
Država
Italija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Redno
Vir financiranja
Lokalna sredstva; Zasebna sredstva

NICE IDEA!

Prevedi (Samo za registrirane uporabnike)