Preventivni ukrepi za odpornost – UPRIGHT

Slika: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Ker so se težave z duševnim zdravjem med mladimi v svetovnem merilu razširile, se je projekt UPRIGHT osredotočil na razvoj veščin, potrebnih za dobro telesno in duševno zdravje. Izvaja se v šolah, vanj pa so vključeni najstniki, njihove družine in osebje sodelujočih šol.

UPRIGHT je raziskovalni projekt, ki se financira iz programa EU Obzorje 2020. Akronim pomeni "Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers" (op. p. Univerzalni preventivni ukrepi za odpornosti, ki se globalno izvaja v šolah za izboljšanje in spodbujanje duševnega zdravja najstnikov). Cilj projekta je razviti kulturo duševnega blagostanja v Evropi s sooblikovanjem, izvajanjem in potrjevanjem programa usposabljanja o duševni odpornosti, ki temelji na celostnem šolskem pristopu. Program so zasnovali psihologi, psiho-pedagogi, metodologi in strokovnjaki s področja IKT iz vse Evrope.

Program UPRIGHT temelji na štirih glavnih komponentah: obvladovanju, učinkovitosti, socialnem in čustvenem učenju ter čuječnosti. Za vsako komponento obstaja teoretični del, ki mu sledi praktični del. Z izvajanjem teh veščin v vsakdanjem življenju učenci izboljšajo svoje počutje in počutje svojih družin.

Vrsta
Primer dobre prakse (indirect evidence)
Država
Danska; Islandija; Italija; Norveška; Poljska; Španija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
izobraževalna stopnja
Osnovna šola; Srednja šola
Stopnja ukrepanja
Splošno
Intenzivnost ukrepanja
Podatek ni na voljo
Vir financiranja
Evropska sredstva