INDUCAS: poskusni projekt razvoja spletnih orodij za učitelje na začetku svoje poklicne poti in njihove mentorje

V dokumentu je podan povzetek rezultatov evalvacije, opravljene v okviru poskusnega projekta 'INDUCAS', ki je črpal sredstva Evropske unije (2017-2018). Projekt je bil namenjen razvoju spletnih orodij za učitelje na začetku svoje poklicne poti in njihove mentorje. 16-mesečni projekt je v imenu Evropske komisije izvajal European Schoolnet.

Dokument je poročilo o razvoju, implementaciji in evaluaciji spletnega tečaja za mentorje novih učiteljev ter o oblikovanju, delovanju in evaluaciji izkustvenih skupnosti za mentorje in učitelje, ki so prvič nastopili delo v Franciji, Italiji, Romuniji in na Švedskem.

  • Izdajatelj: Evropska komisija
  • Letnik: 2018
  • Jezik: angleščina
  • Prenesi