Raziskava o spodbujanju šolskih inovacij v Evropi

Prepričati sem moramo, da vsak otrok izpolni svoj potencial. To je prednostna naloga vseh oblikovalcev evropske izobraževalne politike in to lahko dosežemo samo z bolj prilagodljivimi in dinamičnimi izobraževalnimi sistemi, ki podpirajo inovativne izobraževalne pristope in bodo šolam in šolskim sistemom omogočili spremljanje in prilagajanje hitrim družbenim in ekonomskim spremembam ter zagotovili kakovostno izobraževanje za vse.

Številne šole v Evropi opuščajo tradicionalne poglede na šolanje, se zoperstavljajo konvencionalnim omejitvam časa in prostora ter konvencionalnim izobraževalnim procesom. Raznolikost njihovih inovativnih pristopov kaže na številne načine, s katerimi lahko spremenimo izobraževanje in celo način, na katerega se otroci učijo.

Raziskava o spodbujanju šolskih inovacij v Evropi ponuja celostni pregled obstoječih raziskav in šolskih inovativnih politik v 28 državah članicah EU. Raziskava vključuje 12 poglobljenih študij primerov 24 uspešnih šol iz prikrajšanih evropskih regij.

Glavne ugotovitve

Kaj spodbuja inovacije v šolah?

Raziskava je razkrila, da inovativne šole razvijajo šolsko kulturo, ki ima naslednje značilnosti:

 • podpora in deljena odgovornost šolskega vodstva, ki vzpostavi delovno okolje, polno zaupanja in priložnosti za strokovni razvoj, skupno raziskovanje in vzajemno učenje,
 • pripravljenost, predanost in strokovnost učiteljev ter podpora njihovemu delu, premišljevanje in strokovnemu razvoju,
 • skupna vizija razvoja šole, ki je podrobno zajeta v internih strategijah in akcijskih načrtih,
 • zainteresirani učenci so aktivni udeleženci procesa sprememb in
 • odprtost do lokalnih skupnosti in sklepaje širših partnerstev.

Podpora trajnostnemu razvoju v okviru izobraževalnih sistemov.

Šole lahko tovrstne značilnosti razvijejo samo ob inovativnih spremembah celotnih izobraževalnih sistemov. Da bi to dosegli, potrebujemo:

 • koherenten politični okvir, ki pokriva vsa ključna področja, kot so kurikulum, šolska avtonomija in odgovorno ravnanje, sistemi za zagotavljanje strokovnega razvoja učiteljev in šolskega vodstva ter finančna politika na tem področju, ki ga podpira dolgoročna vizija uvajanja šolskih inovacij in celostna sistemska preobrazba.
 • politike se sooblikujejo z ključnimi deležniki, na katere spremembe neposredno vplivajo.
 • koherentno in jasno povezovanje pobud in politik za postopno uresničitev skupne vizije na področju šolskih inovacij.
 • politične strategije, podprte z dobrimi strategijami in konkretnimi ukrepi ter usklajene s splošnim političnim okvirjem in vizijo, ki pomagajo razvijati sposobnost šol za upravljanje in trajnostno uvajanje sprememb.

Podatki raziskave so pokazali, da so šole bolj nagnjene k razvoju kulture inovacij, ko:

 • imajo zadostno avtonomijo na področju kurikuluma, metod dela, upravljanja s kadri in finančnimi sredstvi,
 • odgovornost je horizontalno porazdeljena,
 • imajo sposobnost in priložnosti za vzpostavljanje partnerstev in mrež,
 • so podprti z ustreznimi sistemi strokovnega razvoja za učitelje in vodstvo šole.

Države, ki uspešno spremenijo svoj izobraževalni sistem, so tiste, ki zagotovijo dolgoročne investicije v ključna področja izobraževalne reforme. Te države tudi krepijo svoje okvirje za ocenjevanje, spodbujajo kulturo samoocenjevanja in razvijajo kapacitete deležnikov na področju izobraževanja za rabo in interpretacijo podatkov o spremljanju razvoja.

Več o tem

 • Celotno poročilo raziskuje pogoje, ki šolskim izobraževalnim sistemom omogočajo ali preprečujejo uvedbo pozitivnih sprememb na ravni šole.
 • 12 študij primerov raziskuje nacionalne pristope in inovacije posameznih šol. Vključuje perspektive ključnih nacionalnih strokovnjakov za izobraževanje in deležnikov, ki so sodelovali v delavnicah in s katerimi so opravili intervju.
 • 24 individualnih profilov nam ponudi hiter vpogled v spremembe in izkušnje posameznih šol.

CELOTNO POROČILO: 'Study on supporting school innovation across Europe'

Pripravil PPMI za Evropsko komisijo. Objavljeno leta 2018.

ŠTUDIJE PRIMEROV PROFILI ŠOL – INOVACIJE IN IZKUŠNJE
Hrvaška Vežice, Rijeka Šola Zadar, Zadar
Estonija Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Nemčija Šola Wolfgang-Borchert, Berlin Skupnostna šola Friedenauer, Berlin
Grčija 4. osnovna šola Thiva, Viotia 2. osnovna šola Aliartos, Viotia
Madžarska Nyitott Ajtó / Open Door, Miskolc IV. Osnovna šola Bela, Hejőkeresztúr
Italija I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Sicilija) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Catania (Sicilija)
Litva Vyturys progymnasium, Panevėžys Salduvės progymnasium, Šiauliai
Nizozemska De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Romunija Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Španija Vrtec in osnovna šola Clara Campoamor (CEIP), Granada Osnovna šola Sierra Nevada, Granada
Švedska Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Združeno kraljestvo Osnovna in srednja šola President Kennedy, Coventry Osnovna šola Willenhall, Coventry

POVZETEK v angleščini / francoščini / nemščini

Priloga 1 – Pregled študij primerov inovacij

Priloga 2 – Metodologija in orodja, ki smo jih uporabili za izvedbo raziskave