Upravljanje šolskih izobraževalnih sistemov

Novosti na področju sodelovanja med Evropsko komisijo, ministrstvi za šolstvo in evropskimi interesnimi organizacijami, ki upravljajo šolsko izobraževanje. Spoznajte njihovo skupno vizijo in politične smernice.

Prihodnost evropskega šolstva

Evropski ministri za šolstvo so ponovno poudarili potrebo po sodobnih pedagoških prijemih in sodobnemu vodenju šolskih izobraževalnih sistemov, ki bodo šolam pomagali poiskati odgovore na nove izobraževalne izzive učencev in družbe.

Leta 2016 je morala delovna skupina ET2020 za šole, ki so jo sestavljali predstavniki evropskih ministrstev za šolstvo in interesnih organizacij, kritično presoditi upravljanje šolskega izobraževanja in odzivanja sistemov na pomembne izzive na področju kakovosti in pravičnosti, da bi mladim zagotovili boljše učne dosežke.

V zadnjih dveh letih so se s svojim delom trudili neposredno informirati proces odločanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Šole kot učeče se organizacije

Srčika njihove vizije upravljanja je koncept šole kot učeče se organizacije, ki je izobraževalni sistem, integriran znotraj šolskega izobraževanja.

Prepričani so, da lahko oblikovalci politik in drugi deležniki iz vsake države in regije bolje sodelujejo in skupaj dosežejo zastavljene cilje ter uvedejo pozitivne spremembe, ki temeljijo na dokazih, premisleku in skupni praksi, s katerimi se prepričajo, da bo reforma sistema prinesla željene, dolgoročne pozitivne spremembe.

Dodatne informacije so na voljo v poročilu: Evropske ideje za boljše izobraževanje - upravljanje šolskih izobraževalnih sistemov.

'Izobraževanje in usposabljanje 2020' ter vzajemno učenje

Na osnovi novih raziskav in srečanj ter vzajemnega učenja (srečanja, ki so potekala več dni, na katerih smo preučevali študije primerov), so člani pripravili vodilna načela za razvoj sistemskih rešitev. To so ključni elementi za oblikovalce politik, o katerih morajo premislit, ko snujejo ukrepe za prihodnost. Vodilna načela se povežejo s specifičnimi primeri iz zadevnih držav, da snovalcem politik in drugim izobraževalnim vodjem omogočijo kritično presojo različnih pristopov, ki se uporabljajo po Evropi, in rezultatov, ki so bili doseženi.

S povezovanjem držav in organizacij, ki se lahko učijo druga od druge, ter s kritično presojo in skupnim delom, je lahko njihovo delo koristno za vse države in se lahko prilagodi vsem izobraževalnim sistemom, ter obenem upošteva dejstvo, da se izobraževalni sistemi različnih držav razlikujejo in so zelo kompleksni..

Za več informacij o delovni skupini in o tem, kako proces ‘ET2020’ podpira države in deležnike, si oglejte kratki videoposnetek:

Nove politične smernice za upravljanje – za ministrstva, regionalne in lokalne oblasti ter vodstvo šole

Z novim paketom želimo podpreti države članice pri izgradnji kapacitet šolskih izobraževalnih sistemov za uvajanje sistemskih in trajnostnih sprememb.

V spodnjih dokumentih so predstavljena vodilna načela in primeri sodobnih politiki. Izberite dokument in ga prenesite na svojo napravo (v angleščini):

Glavno poročilo:

Evropske ideje za boljše učenje: upravljanje šolskih izobraževalnih sistemov

report cover

Štiri tematska poročila:

  1. Zagotavljanje kakovosti za razvoj šole: spremembe za boljšo interkacijo med eksternimi in internimi šolskimi mehanizmi.
  2. Kontinuiteta in prehodi v razvoju učencev: zagotavljanje prožnih učnih poti in pogojev za ustrezno vodenje in podporo. 
  3. Učitelji in vodstvo šole v šolah, ki so učeče se organizacije: politike, ki spodbujajo in podpirajo sodelovanje med učitelji, neodvisnost in porazdeljeno vodenje znotraj strokovnih izobraževalnih skupnosti. 
  4. Mreže za učenje in razvoj v okviru šolskih izobraževalnih sistemov: poglobljeno razumevanje namena in narave mrež za inovacije in implementacijo inovacij ter sodelovanje deležnikov z različnih ravni. 

Prenesete lahko tudi celotno poročilo oz. vseh pet dokumentov skupaj v enem dokumentu PDF.

inspiring change logo