Politika varovanja zasebnosti

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (DG EAC), Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) ter EUN Partnership (EUN) kot ponudnik storitev EACEA so zavezani k ohranjanju vaše zasebnosti.

Prek portala School Education Gateway se zbirajo in obdelujejo osebni podatki skladno z Uredbo (EU) št. 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov[i] (“Uredba o varstvu podatkov”). Vsi podatki se zbirajo v podatkovni bazi, ki gostuje v Evropski uniji.

Cenimo vaše zaupanje in se želimo prepričati, da razumete našo politiko in prakso v zvezi z zaščito vaših podatkov v okviru portala School Education Gateway.

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov (upravljavec podatkov)?

Upravljavec podatkov je Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo.

Oseba, ki je bila imenovana za vodjo postopkov obdelave:  

Vodja enote A6 EACEA 
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo 
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruselj
E-pošta: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Kateri osebni podatki se obdelujejo in kako?

A. Profil uporabnika: osebni podatki in podatki o organizaciji

To so osebni podatki, ki se obdelujejo v kontekstu School Education Gatewaya, ko uporabnik ustvari uporabniški račun.

Člani se lahko po želji vključijo tudi v eno ali več organizacij.

Spodnja tabela pojasnjuje, katere podatke o posamezniku in organizaciji je nujno potrebno in katere ni nujno potrebno vnesti med postopkom registracije na portalu.

osebni podatki podatki o organizaciji
obvezno ime
priimek
e-naslov
vrsta uporabnika
država
ime organizacije
naslov
mesto
poštna številka
država
regija
vrsta org.
PIC (identifikacijska koda udeleženca)
kontaktna oseba (povezava do profila obstoječega uporabnika)
neobvezno slika opis
URL spletne strani
URL strani Facebook
URL računa Twitter
URL strani LinkedIn
slika

B. Informacije o udeležbi na spletnih tečajih

School Education Gateway uporabnikom ponuja možnost sodelovanja v spletnih tečajih, ki potekajo v okviru Teacher Academy. Vsi, ki se želijo udeležiti spletnega tečaja, morajo ustvariti uporabniški račun za School Education Gateway (glej zgoraj). Dodatni osebni podatki niso potrebni.

V okviru spletnega tečaja se lahko zbirajo naslednji podatki, ki lahko vsebujejo podatke o osebni identiteti:

 • Vsebine, ki jih pripravijo učenci, npr. oddane naloge, naloge, ki jih ocenijo vrstniki in povratne informacije o oceni tovrstnih nalog.
 • Podatki s tečaja, npr. odgovori tečajnikov na testih, objave na forumih in ankete.
 • Informacije, kot so komentarji, fotografije, videoposnetki in drugi viri, ki se objavljajo na javnih forumih (ali prek drugih podobnih orodij tretjih oseb, npr. Padlet ali Tricider). Forumi so lahko del portala ali samo ugnezdeni oz. povezani z njim.
 • Uporaba zunanjih orodij tretjih oseb v okviru spletnih tečajev ni nujna. Orodja upravljajo spletne strani tretjih oseb, ki imajo vsaka svojo politiko varovanja zasebnosti uporabnikov. Uporabniki, ki se odločijo za registracijo teh orodij, se strinjajo z obdelavo svojih osebnih podatkov s strani teh tretjih oseb (kot upravljalci). Svetujemo vam, da si ogledate spletne strani teh tretjih oseb in se podrobneje seznanite z njihovo politiko varovanja zasebnosti.

Vse informacije, objavljene na forumih ali prek drugih komunikacijskih orodij, bodo na portalu dostopni vsem udeležencem tečaja in v določenih primerih tudi izven portala. Udeležencem svetujemo, da so vedno previdni pri objavljanju svojih osebnih ali občutljivih informacij in se prepričajo, da imajo pravice za objavo vsebin, npr. slik.  

C. Informacije spletnih strani ali storitev tretjih oseb

School Education Gateway bi lahko med dostopanjem ali prijavljanjem uporabnikov na spletnih straneh tretjih oseb, ki objavljajo informacije na portalu, prejel podatke, ki omogočajo individualno prepoznavanje. Takšni so npr. Facebook, Twitter, in Padlet. To lahko vključuje besedilo in/ali slike s spletnih strani tretjih oseb.

School Education Gateway prejme podatke, ki omogočajo individualno prepoznavanje uporabnikov (tj. uporabnikovo ime, identifikacijsko kodo uporabnika na spletni strani tretje osebe in uporabnikov e-naslov), od spletne strani tretje osebe, če se uporabnik prijavi s pomočjo sistema avtorizacij spletne strani tretje osebe: Facebooka, Twitterja, Googla ali LinkedIna.

Spletne strani tretjih oseb, ki uporabnikom ponujajo orodja in storitve, povezane s spletnimi tečaji, npr. spletni kvizi, mehanizmi za vzajemno ocenjevanje ali družabni mediji, lahko zbirajo podatke, ki omogočajo individualno prepoznavanje, med uporabo partnerjeve spletne strani za opravljanje dejavnosti, ki potekajo v okviru spletnega tečaja. Spletne strani tretjih oseb lahko te podatke delijo s School Education Gatewayjem za izboljšanje storitev School Education Gatewayja, storitev spletnih strani tretjih oseb in izobraževalne izkušnje posameznika. Podatki vključujejo informacije o času, ki ga uporabnik preživi na partnerjevi spletni strani, in strani, ki si jih ogleda. Uporaba tovrstnih orodij med spletnim tečajem ni nikoli obvezna.

D. Drugi podatki

Uporabniki lahko objavijo tudi javno komentirajo članke, objavljene na portalu. Objavijo lahko tudi javne komentarje, ocene in objave v okviru orodij Erasmus+ (katalog tečajev, priložnosti za mobilnost, in strateška partnerstva). Tudi v tem primeru se uporabljajo pogoji in pravila sodelovanja. V vseh teh primerih lahko člani oddajo informacije za potrebe oddaje komentarjev, ocen ali objav.

Uporabniki morajo vedeti, da imajo administratorji dostop do sporočil in obvestil uporabnikov portala za potrebe odpravljanja težav.

Uporabniki lahko sodelujejo v anketah ali spletnih seminarjih oz. se dodajo na določen seznam za prejemanje obvestil. Uporabniki v tem primeru posredujejo informacije, ki jim omogočajo sodelovanje v tovrstnih pobudah.

Zbirajo se informacije, kot so npr. uporabnikov naslov IP, ponudnik internetnih storitev, spletni brskalnik, operacijski sistem, približen čas uporabe, referenčno mesto, specifična interakcija uporabnika s funkcijami sistema in podobni podatki, ki jih uporabnikov računalnik posreduje strežnikom portala School Education Gateway. Te informacije ne bodo povezane z določenim uporabnikom, razen v primeru suma o kršitvi pogojev uporabe, ki zahteva sledenje dejavnosti specifičnega uporabnika.

Redno se zbirajo tudi agregirani statistični podatki, vključno, a ne samo, o številu uporabnikov v določenem obdobju, tečajih, ki jih izberejo uporabniki, in uporabi računa.

3. Zakaj obdelujemo vaše podatke?

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za:

 • omogočanje uporabe storitev portala registriranim uporabnikom, ko so:
  • objava komentarjev, ocen in oglasov,
  • uporaba različnih funkcij portala, npr. shranjevanje med priljubljene in shranjevanje rezultatov iskanja, in
  • bogatitev profilov uporabnikov,
 • obdelavo prošenj službi za pomoč uporabnikom, vsebinskih predlogov in prijav itd.,
 • omogočanje registriranim uporabnikom portala School Education Gateway, da komunicirajo in sodelujejo v duhu vzajemnega zaupanja in spoštovanja,
 • omogočanje in zagotavljanje lažjega izvajanja postopkov spremljanja in raziskovanja,
 • ozaveščanje in komunikacijske dejavnosti v okviru portala School Education Gateway in njegovih storitev,
 • pošiljanje posodobitev in pomembnih informacij (npr. glasila ali obvestila za ponudnike tečajev) o School Education Gatewayju uporabnikom in obveščanje uporabnikov o drugih dejavnostih, ki bi jih lahko zanimale v okviru pobud Evropske komisije,
 • omogočanje upravljanja in izvajanja tečajev, vključno s:
  • sledenje posameznim uporabnikom; tj. njihova udeležba na tečajih usposabljanja, napredek in zaključeni moduli,
  • izmenjava informacij, ki omogočajo individualno prepoznavanje, in rezultatov, doseženih na določenem tečaju, z inštruktorji ali moderatorji, ki vodijo tečaj ali sodelujejo pri njegovem izvajanju,
  • omogočanje uporabnikom, da med spletnim tečajem prispevajo svoje ocene, komentarje, zaznamke in oznake, rešujejo teste, sodelujejo na forumih in uporabljajo druga komunikacijska orodja ter nalagajo svoje lastne vire,
  • predstavitev in povzemanje rezultatov tečaja,
  • ponovna uporaba in sklicevanje na forumske objave in vsebino drugih komunikacijskih orodij, ki se trenutno uporabljajo in ki se bodo uporabljala v prihodnje, ter obvestila o tečaju in izboljšanje ponudbe tečajev,
  • delitev uporabnikov v skupine ali tematska ureditev dejavnosti,
 • omogočanje in izboljšanje uporabniške izkušnje v okviru pričujočega in drugih podobnih projektov Evropske komisije s pomočjo nadzora dostopa, sledenja pogostnosti uporabe, vedenjskih vzorcev med iskanjem, preferenc in namestitev,
 • omogočanje zbiranja, kategorizacije in povzemanja prispevkov uporabnikov na forumih in prek drugih komunikacijskih orodij,
 • priprava agregiranih statističnih podatkov, vključno, a ne samo, s številom uporabnikov v določenem obdobju, priljubljenimi temami in/ali državami članov ter z uporabo računa.

4. Kakšna je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Osebni podatki se obdelujejo za opravljanje nalog, ki se izvajajo v javnem interesu, ali pri izvrševanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije (določila prava Unije) (člen 5(1)(a) Uredbe 2018/1725).

 • ‘Erasmus+’: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport je bil uveden z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. december 2013 in z razveljavitvijo Sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES (UL L. 347, 20. 12. 2013, str. 50–73).
 • Izvedbeni sklep Komisije z dne 18. decembra 2013 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter razveljavitev Sklepa 2009/336/ES (2013/776/EU): člen 3(a).
 • Javna naročila storitve 2017-3597, 2017-3598 in 2017-3599 med Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter EUN Partnership AISBL.

Obdelava, ki ni zajeta v zgornje pravne podlage, se izvaja na podlagi soglasja osebe, na katero se nanašajo osebni podatki (člen 5(1)(d) Uredbe 2018/1725).

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Podatke v zvezi s statistiko in raziskavami se hranijo za celotno obdobje trajanja School Education Gatewayja v agregirani, anonimni obliki.

Podatki v zvezi s profilom uporabnika se hranijo tri leta po zadnji prijavi. Tri leta po zadnji prijavi se profil samodejno deaktivira in ni več viden drugim uporabnikom. Uporabnik prejme obvestilo o deaktivaciji uporabniškega računa in navodila za njegovo ponovno aktivacijo s ponovno prijavo v roku dveh tednov. Če uporabnik v roku dveh tednov po prejemu obvestila ne opravi prijave, se njegov profil izbriše. Z izbrisom profila postanejo vse informacije anonimne. Osebni podatki, ki jih uporabnik vnese prek orodij tretjih oseb (npr. med spletnim tečajem, ko je uporabljal zunanja spletna orodja, npr. Facebook, Twitter ali Padlet) niso v domeni upravljalca podatkov in zato niso predmet omenjene anonimizacije.

Če želite deaktivirati ali izbrisati svoj uporabniški račun, kontaktirajte službo za pomoč uporabnikom: support@schooleducationgateway.eu.

Če uporabnik zahteva deaktivacijo svojega profila ali je bil profil samodejno deaktiviran, podatki o uporabniku ne bodo dostopni drugim uporabnikom portala School Education Gateway. Podatki se hranijo samo v anonimni obliki, ki ne omogoča osebne identifikacije. Če bi uporabniki z deaktiviranim profilom želeli ponovno uporabljati naš portal, se morajo ponovno registrirati. Podatki bodo ostali na voljo EACEA, EK, nacionalnim ali regionalnim šolskim organom, organom, ki so odgovorni za izvajanje School Education Gatewayja in drugim tretjim osebam (glej točko 3) samo za potrebe raziskav in sledenja ter z dovoljenjem upravljavca podakov v agregirani obliki.

6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrivajo?

Izključno v zgoraj omenjene namene je dostop do vseh podatkov strogo dovoljen samo:

 • Evropski komisiji, pristojnemu osebju Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo (EAC),
 • pristojnemu osebju EACEA,
 • pristojnemu osebju ponudnika storitve EUN Partnership.

Nekateri podatki, ki jih posredujejo uporabniki, bodo objavljeni na javnih delih portala School Education Gateway, kar pomeni, da so ti podatki prosto dostopni na internetu. V tem primeru ima uporabnik pravico izbrisati svoje podatke. Podatki, ki postanejo javni, so predvsem sledeči:

Podatki o organizaciji so dostopni vsem uporabnikom prek strani organizacije:

 • naziv, naslov, mesto, država, slika, URL Facebooka, URL Twitterja, URL LinkedIna in spletna stran.
 • registrirani uporabniki, povezani z organizacijo (ime, priimek, država, slika),
 • tečaji, priložnosti za mobilnost in strateška partnerstva, ki jih objavljajo člani organizacije,
 • število zvezdic glede na povprečno oceno tečajev, ki jih izvaja organizacija (če jih izvaja),
 • seznam mnenj in ocen drugih uporabnikov o tečajih, ki jih ponuja organizacija.

Podatki o registriranih uporanbikih:

 • Sledeči podatki o registriranih uporabnikih so dostopni vsem uporabnikom samo na javni strani organizacije (če je uporabnik član ene ali več organizacij): ime, priimek, država, prikazna sličica (če je na voljo).
 • Stran profila uporabnika je dostopna samo prijavljenim uporabnikom in vsebuje sledeče informacije: ime, priimek, država, slika, organizacije, vrsta uporabnika, komentarji registriranih uporabnikov, članki, ki jih je član 'izpostavil' in podatki o tem, ali je uporabnik preverjen eTwinner.
 • Vsi oglasi, objave, komentarji in/ali ocene, ki jih registrirani uporabnik prostovoljno odda, so javni, tj. dostopni vsem spletnim uporabnikom med ogledom vsebine, ki jo je uporabnik komentiral ali ocenil, in spletnim brskalnikom.
 • Dejavnosti uporabnika, ki se izvajajo v okviru spletnih tečajev, so dostopne samo registriranim uporabnikom, ki so se vpisali v določen spletni tečaj.

Prenos določenih podatkov tretjim osebam (npr. raziskovalnim ustanova in univerzam) poteka samo z izrecnim dovoljenjem upravljavca podatkov. Tudi v tem primeru se prenašajo samo anonimni podatki.

Osebni podatki sen nikoli ne uporabljajo v trženjske namene.

7. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Zbrani osebni podatki in vse z njimi povezane informacije so shranjene na zavarovanih strežnikih ponudnika storitev (EUN).

Pogodbena klavzula o varstvu podatkov je vključena v pogodbo s ponudnikom storitev in zagotavlja obdelavo vaših podatkov skladu z veljavno zakonodajo.

Računalniški centri ponudnika storitev morajo po pogodbi izpolnjevati določbe delovati skladno z direktivami Evropske komisije o varnosti in določbami Varnostnega direktorata za tovrstne strežnike in storitve.

8. Kakšne so vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako jih lahko uveljavljate?

Pravico imate:

 • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov,
 • zahtevati popravek svojih osebnih podatkov ali vnesti popravek,
 • zahtevati izbris svojih osebnih podatkov pod določenimi pogoji,
 • zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov pod določenimi pogoji,
 • ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na osnovi konkretnih individualnih okoliščin,
 • zahtevati prenos svojih podatkov drugi organizaciji v splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (prenosljivost podatkov),
 • kadar koli umakniti svoje soglasje.

Obdelavi vaših osebnih podatkov lahko ugovarjate zaradi vašega posebnega položaja na podlagi določb člena 23 Uredbe 2018/1725.

Kakor je opredeljeno z zakonom, lahko zahtevate, da niste predmet avtomatiziranih odločitev (izključno strojnih odločitev), ki vas zadevajo.

9. Pravica do reševanja morebitnih sporov v zvezi z osebnimi podatki

V primeru spora glede varstva osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov, in sicer na zgoraj omenjen naslov ali namenski poštni naslov (glej točko 1).

Po pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščenca za varstvo podatkov pri ECEA: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Kadar koli lahko vložite tudi pritožbo pri Evorpskem nadzorniku za varstvo podatkov: https://edps.europa.eu/.


[i] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP.) OJ L 295, 21.11.2018, p. 39.