Pogoji in pravila sodelovanja - Orodja Erasmus+

V nadaljevanju so predstavljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objave v rubriki Orodja Erasmus+. Da bi zagotovili ustrezno kakovost in dolgoročne koristi naših orodij, morajo vse objave izpolnjevati spodaj opisane standarde in slediti ciljem ter standardom programa Erasmus+.

 Pogoji in pravila sodelovanja dopolnjujejo splošno izjavo o odgovornosti.

Preberite tudi pogosta vprašanja in priročnik.

Izjava o odgovornosti

Uporabnike orodij Erasmus+ prosimo, da pozorno preberete spodnje informacije:

 • Orodja Erasmus+ so del portala School Education Gateway, ki je nastal na pobudo Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo in v sodelovanju z Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje in kulturo.
 • Ponudbe tečajev, priložnosti za izmenjavo in predloge za vzpostavitev strateških partnerstev objavljajo neodvisne organizacije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino, izvajanje ali upravljanje.
 • Objave niso pregledane oz. odobrene s strani Evropske komisije ali državnih služb pred objavo. Vsi ponudniki oz. avtorji objav morajo spoštovati veljavna pravila in pogoje.
 • Če izberete tečaj, ki se izvaja na kraju samem, priložnost za izmenjavo ali predlog za vzpostavitev strateškega partnerstva iz naše baze podatkov, to še ne pomeni, da boste prejeli sredstva iz programa Erasmus+.
 • Na prijavnici Erasmus+ lahko navedete tudi tečaj, priložnost za izmenjavo ali strateško partnerstvo, ki ni zajeto v bazi portala School Education Gateway.

Temeljna pravila in pogoji

 • Uporaba orodij Erasmus+, ki vključuje objavljanje in brskanje po bazi podatkov, je brezplačna.
 • Ponudbo tečajev, ki se izvajajo na kraju samem, priložnosti za izmenjavo ali predloge za vzpostavitev strateškega partnerstva lahko objavi kdor koli. Edini tehnični predpogoj za objavljanje ponudb oz. predlogov je uporabniški račun, povezan z določeno organizacijo. Uporabnik z uporabniškim računom, ki je povezan z določeno organizacijo, lahko objavlja oglase v vseh rubrikah.
 • Za dostop do določenih strani portala School Education Gateway in orodij Erasmus+ se je potrebno registrirati, ustvariti uporabniški račun in postati član.
 • Trudimo se zagotavljati nemoteno delovanje portala. School Education Gateway ne prevzema odgovornosti za tehnične težave, ki jih ne moremo nadzorovati in ki bi lahko povzročile začasno nedostopnost spletne strani.
 • School Education Gateway ne prevzema odgovornosti za objavljene ocene ali komentarje, ki se nanašajo na vsebino strani.
 • School Education Gateway si pridržuje pravico, da spletne strani in orodja Erasmus+ ter pravila in pogoje sodelovanja spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Pravilnik o sprejemljivi rabi 

Če objavljate vsebine s pomočjo orodij Erasmus+, vas prosimo, da pozorno prebere spodnja navodila:

 • Vsi, ki objavljate vsebine, prevzemate odgovornost za točnost in ustreznost objavljenih informacij ter za vzdrževanje in posodabljanje objavljenih vsebin, če je to potrebno.
 • Vsi, ki objavljate vsebine, morate zagotoviti pravilnost (ko objavljate dejstva) in pristnost (ko objavljate mnenja) vsebin, ki jih objavite na platformi.
 • Ne smete objavljati ali pošiljati preko portala slike, videoposnetke ali druge vsebine, če nimate dovoljenja za njihovo rabo.
 • Ne smete se pretvarjati, da ste druga oseba ali entiteta, podajati napačne ali popačene informacije o sebi.
 • Ne smete prirejati objav ali delov objav (vključno z naslovom, opisom, metapodatki, podatki, podatki za stik itd.) na kakršen koli način, ki bi bralca zavedel ali mu prikril pomembne informacije, vključno z napačnimi ali popačenimi informacijami, ki bi zagotovile boljšo prepoznavnost rezultatov raziskave, in objavljanjem (ali spodbujanjem k objavljanju) neresničnih mnenj ali ocen.

Kršitve pravil in pogojev

Neupoštevanje določb pravilnika o sprejemljivi rabi predstavlja bistveno kršitev določil in pogojev za uporabo portala. V primeru tovrstne kršitve lahko v katerem koli trenutku in brez predhodnega obvestila sprejmemo enega ali več ukrepov:

 • Takojšnja, začasna ali trajna prepoved uporabe naše spletne strani.
 • Takojšnja, začasna ali trajna odstranitev objave ali gradiva, ki ste ga naložili na našo spletno stran, ki je netočno, neprimerno ali nepomembno za cilje in uporabnike spletne strani.
 • Takojšnja, začasna ali trajna odstranitev ocen/komentarjev in odzivov na njih, če presodimo, da vsebujejo elemente zlorabe ali prevare ali da gre za dvojnike.
 • Prejmete opozorilo.

Odločitev glede ustreznih ukrepov, ki so posledica kršitve veljavnih določb in pogojev, se sprejme na podlagi resnosti kršitve in zgodovine uporabnikovega sodelovanja na portalu. Odločitev o trajnem preklicu pravice do uporabe portala se sprejme le v primeru, da je uporabnik že prejel opozorilo glede kršitev veljavnih določb in pogojev ter bil obveščen o tem, da bodo njegove pravice trajno preklicane v primeru nadaljnjih kršitev.

V primeru odstranitve katere koli od vaših objav ali preklica pravice do uporabe naše spletne strani oz. preklica dovoljenja za dostopanje do spletne strani ali katerega koli orodjaj Erasmus+ lahko zahtevate pojasnilo. Zahtevek naslovite na: support@schooleducationgateway.eu. Na zahtevke, ki so po naši presoji žaljivi, še posebej če se žaljive vsebine večkrat ponovijo, ne bomo ogovarjali. V tem primeru boste prejeli samo obvestilo, da je bil zahtevek žaljiv in nanj ne bomo odgovorili.

Pripombe glede odločitve o preklicu pravice do uporabe portala lahko v roku dveh tednov naslovite na: EAC-SEG@ec.europa.eu.


Posebni pogoji

Katalog tečajev

 • V katalogu tečajev so objavljene najave tečajev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev finančnih sredstev iz programa Erasmus+ (1. ključni ukrep: projekt mobilnosti za pedagoško šolsko osebje).
 • Informacije o rokih, pogojih in postopkih so na voljo na spletni strani Erasmus+.
 • Če ste izvajalec tečaja, si oglejte "Standarde kakovosti za tečaje v okviru ključnega ukrepa 1 (učna mobilnost posameznikov)" v nadaljevanju.
 • Trenutno lahko samo administratorji portala School Education Gateway objavijo nove spletne tečaje v katalogu tečajev.

Priložnosti za mobilnost

 • V bazi podatkov so objavljene priložnosti za mobilnost šolskega osebja, npr. spremljanje na delovnem mestu, hospitacija ali poučevanje v šoli ali drugi organizaciji v tujini.
 • Stroški mobilnosti osebja se lahko krijejo iz sredstev programa Erasmus+ v okviru evropskega razvojnega načrta posamezne šole (glej ključni ukrep 1: projekt mobilnosti za pedagoško šolsko osebje).
 • Dodatne informacije o rokih, pogojih in postopkih so na voljo na spletni strani Erasmus+.

Strateška partnerstva

 • V bazi podatkov se objavljajo ideje za nove projekte in povpraševanja za vzpostavitev partnerstev, ki so lahko upravičeni do črpanja sredstev EK za strateška partnerstva na področju šolstva:
  • strateška partnerstva, ki podpirajo inovacije,
  • strateška partnerstva, ki podpirajo izmenjavo dobrih praks.
 • Informacije o rokih, pogojih in postopkih so na voljo na spletni strani Erasmus+.

Standardi kakovosti za tečaje v okviru ključnega ukrepa 1 (učna mobilnost posameznikov)

Na tej spletni strani boste našli pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vsi programi za usposabljanje učiteljev, ki so povezani s programom Erasmus+. Obravnava informacije, preglednost, vsebine, pedagogiko in druge teme. Ponudniki tečajev morajo šolam in učiteljem zagotoviti dolgoročne koristi na optimalen način, zato morajo izpolnjevati pogoje, zasledovati cilje in spoštovati standarde programa Erasmus+. Omenjeni pogoji bodo v pomoč tudi učiteljem, ki iščejo ustrezen tečaj.