Pogoji in pravila sodelovanja - Orodja Erasmus+

V nadaljevanju so predstavljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objave v rubriki Orodja Erasmus+. Da bi zagotovili ustrezno kakovost in dolgoročne koristi naših orodij, morajo vse objave izpolnjevati spodaj opisane standarde in slediti ciljem ter standardom programa Erasmus+.

 Pogoji in pravila sodelovanja dopolnjujejo splošno izjavo o odgovornosti.

Preberite tudi pogosta vprašanja in priročnik.

Izjava o odgovornosti

Uporabnike orodij Erasmus+ prosimo, da pozorno preberete spodnje informacije:

 • Orodja Erasmus+ so del portala School Education Gateway, ki je nastal na pobudo Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo in v sodelovanju z Agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.
 • Ponudbe tečajev, priložnosti za izmenjavo in predloge za vzpostavitev strateških partnerstev objavljajo neodvisne organizacije. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za njihovo vsebino, izvajanje ali upravljanje.
 • Objave niso pregledane oz. odobrene s strani Evropske komisije ali državnih služb pred objavo. Vsi ponudniki oz. avtorji objav morajo spoštovati veljavna pravila in pogoje.
 • Če izberete tečaj, ki se izvaja na kraju samem, priložnost za izmenjavo ali predlog za vzpostavitev strateškega partnerstva iz naše baze podatkov, to še ne pomeni, da boste prejeli sredstva iz programa Erasmus+.
 • Na prijavnici Erasmus+ lahko navedete tudi tečaj, priložnost za izmenjavo ali strateško partnerstvo, ki ni zajeto v bazi portala School Education Gateway.

Temeljna pravila in pogoji

 • Uporaba orodij Erasmus+, ki vključuje objavljanje in brskanje po bazi podatkov, je brezplačna.
 • Ponudbo tečajev, ki se izvajajo na kraju samem, priložnost za izmenjavo ali predlog za vzpostavitev strateškega partnerstva lahko objavi kdor koli. Edini tehnični predpogoj za objavljanje ponudb oz. predlogov je uporabniški račun, povezan z določeno organizacijo. Uporabnik z uporabniškim računom, ki je povezan z določeno organizacijo, lahko objavlja oglase v vseh rubrikah.
 • Za dostop do določenih strani portala School Education Gateway in orodij Erasmus+ se je potrebno registrirati, ustvariti uporabniški račun in postati član.
 • Trudimo se zagotavljati nemoteno delovanje portala. School Education Gateway ne prevzema odgovornosti za tehnične težave, ki jih ne moremo nadzorovati in ki bi lahko povzročile začasno nedostopnost spletne strani.
 • School Education Gateway ne prevzema odgovornosti za objavljene ocene ali komentarje, ki se nanašajo na vsebino strani.
 • School Education Gateway si pridržuje pravico, da spletne strani in orodja Erasmus+ ter pravila in pogoje sodelovanja spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila.
 • School Education Gateway si pridržuje pravico, da odstrani ali izbriše vse netočne in neprimerne vsebine in komentarje oz. tiste, ki niso relevantni za izbrano ciljno skupino. Avtor objave bo v tem primeru obveščen o odstranitvi objave in razlogih za njeno odstranitev.
 • School Education Gateway si pridružuje pravico izbrisa mnenj uporabnikov in odgovorov ponudnikov tečajev, če presodi, da so neprimerni, goljufivi ali dvojniki.

Pravilnik o sprejemljivi rabi 

Če objavljate vsebine s pomočjo orodij Erasmus+, vas prosimo, da pozorno prebere spodnje besedilo:

 • Vsi, ki objavljate vsebine, prevzemate odgovornost za točnost in ustreznost objavljenih informacij ter za vzdrževanje in posodabljanje objavljenih vsebin, če je to potrebno.
 • Vsi, ki objavljate vsebine, morate zagotoviti pravilnost (ko objavljate dejstva) in pristnost (ko objavljate mnenja) vsebin, ki jih objavite na platformi.
 • Ne smete objavljati ali pošiljati preko portala slike, videoposnetke ali druge vsebine, če nimate dovoljenja za njihovo rabo.
 • Ne smete se pretvarjati, da ste druga oseba ali entiteta, podajati napačne ali popačene informacije o sebi.
 • Ne smete prirejati objav ali delov objav (vključno z naslovom, opisom, metapodatki, podatki, podatki za stik itd.) na kakršen koli način, ki bi bralca zavedel ali mu prikril pomembne informacije, vključno z napačnimi ali popačenimi informacijami, ki bi zagotovile boljšo prepoznavnost rezultatov raziskave, in objavljanjem (ali spodbujanjem k objavljanju) neresničnih mnenj ali ocen.

Neupoštevanje določb pravilnika o sprejemljivi rabi predstavlja bistveno kršitev določil in pogojev za uporabo portala. V primeru tovrstne kršitve, lahko sprejmemo enega ali več ukrepov:

 • Takojšnji, začasni ali stalni preklic pravice do uporabe naše spletne strani.
 • Takojšnja, začasna ali stalna odstranitev objav ali gradiv, ki ste jih objavili na naši strani.
 • Izdaja opozorila.

Posebni pogoji

Katalog tečajev

 • Katalog tečajev je namenjen objavljanju obvestil o tečajih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev Erasmus+ kot aktivnosti za spodbujanje mobilnosti osebja (1. ključni ukrep: Projekt mobilnosti za šolsko osebje).
 • Podrobnejše informacije o prijavnih rokih, pogojih in postopkih so na voljo na spletni strani Erasmus+.
 • Ponudniki tečajev si oglejte dokument “Pogoji za izvedbo tečajev, ki se izvajajo na kraju samem in se oglašujejo v Katalogu tečajev”, ki je objavljen v nadaljevanju.
 • Trenutno lahko samo administratorji portala School Education Gateway objavljajo nove spletne tečaje v Katalogu tečajev.

Priložnosti za izmenjavo

 • Baza podatkov je namenjena objavi priložnosti za izmenjavo šolskega osebja, npr. v obliki strukturiranega izobraževanja in usposabljanja, hospitacije ali opazovanja pouka in poučevanja v šoli ali drugi organizaciji v tujini.
 • Sredstva za kritje stroškov tovrstnih izmenjav se lahko črpajo iz programa Erasmus+ v okviru evropskega razvojnega načrta za posamezno šolo (glej 1. ključni ukrep: mobilnost za šolsko osebje).
 • Dodatne informacije o rokih, pogojih in postopkih za prijavo so na voljo na spletni strani Erasmus+.

Strateška partnerstva

 • Baza podatkov je namenjena objavi projektnih idej in iskanju partnerjev za vzpostavitev strateškega partnerstva, ki bo upravičeno do črpanja sredstev EK, namenjena šolstvu:
  • Strateška partnerstva za spodbujanje inovacij
  • Strateška partnerstva za spodbujanje izmenjav dobrih praks
 • Dodatne informacije o rokih, pogojih in postopkih za prijavo so na voljo na spletni strani Erasmus+.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tečaji (ki se izvajajo na kraju samem), objavljeni v katalogu tečajev

V nadaljevanju so predstavljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tečaji za izobraževanje in strokovno usposabljanje učiteljev v okviru programa Erasmus+. Ponudniki tečajev morajo izpolnjevati navedene pogoje in standarde ter slediti ciljem programa Erasmus+, da bi šolam in učiteljem zagotovili konkretne in dolgoročne koristi. Opisani pogoji bodo tudi šolam pomagali prepoznati ustrezne tečaje.

1. Skladnost z opredelitvijo mobilnosti za šolsko osebje, kot je navedena v Vodniku za prijavitelje Erasmus+

Tečaji morajo biti zasnovani in se izvajati skladno s pravili in cilji, ki veljajo za 1. ključni ukrep (mobilnost za šolsko osebje) in so opredeljeni v Vodniku za prijavitelje Erasmus+. Pravila se nanašajo na vsebino, lokacijo izvajanja in čas trajanja tečajev. Dodatne informacije so na voljo v Vodniku za prijavitelje Erasmus+.

2. Zagotavljanje evropske razsežnosti

Vsebina in struktura tečaja morata odražati njegovo evropsko dimenzijo. To lahko dosežete na številne načine, npr. tako da zagotovite raznolikost udeležencev, ustvarite večkulturne skupine in poiščete ustrezno lokacijo za izvedbo tečaja.

Tečaj mora delovati kot katalizator učiteljevega razumevanja in premisleka o evropskih prednostnih področij ter izvajanja prednostnih nalog na ravni posamezne šole. Tečaj mora učiteljem omogočiti vzpostavitev stikov z učitelji iz a) drugih evropskih držav, ki b) delajo na isti stopnji (predšolska vzgoja, osnovna ali srednja šola) in s katerimi bi lahko udeleženci izvajali nove mednarodne projekte.

Vsak evropski tečaj je priložnost za navezovanje novih stikov, ki se lahko razvijejo v plodno sodelovanje v drugih oz. novih evropskih projektih. Izvajalci morajo udeležencem tečajev predstaviti eTwinning  in jih seznaniti s priložnostmi za mreženje, komunikacijo in sodelovanje v izobraževalnih dogodkih in projektih po zaključku tečaja. Dodatne informacije.

3. Kakovostno zasnovani tečaji, ki zadovoljijo strokovne potrebe šol in učiteljev

Tečaj, ki se izvaja v tujini, bi moral šoli v matični državi ponuditi nove priložnosti, ki so skladne s potrebami in strategijami, opredeljenimi v evropskem razvojnem načrtu. Zasnova tečaja mora biti odraz trenutnih potreb posameznih učiteljev po strokovnem razvoju, kot izhaja iz evropskega razvojnega načrta, anket z učitelji in ustreznih drugih virov. Tečaje morajo izvajati izkušeni vodje, ki dobro poznajo različne nacionalne sisteme. Tečaji morajo biti prilagodljivi, tako da se jih lahko prikroji potrebam posamezne skupine udeležencev.

Kakovosten tečaj:

 • je zanimiv in interaktiven ter spodbuja produktiven dialog med udeleženci,
 • se osredotoča na razvoj strokovnih znanj in spretnosti učiteljev,
 • vzpostavi ravnovesje med teorijo in prakso,
 • vključuje dejavnosti, ki so primerne za izbrano dolžino trajanja tečaja in sledijo ciljem tečaja,
 • podaja vsebino s pomočjo različnih metod, ki udeležence pritegnejo in navdihnejo za uporabo inovativnih pristopov pri svojem delu v prihodnosti,
 • se prilagaja potrebam udeležencev (npr. jeziki, raven kompetenc, predhodne izkušnje),
 • na različne načine zagotovi, da udeleženci premislijo o pridobljenem znanju in ga delijo z drugimi.

Izvajalci, ki svoje tečaje objavijo v katalogu tečajev morajo zagotoviti, da tečaji potekajo skladno z začrtanimi cilji. V osnutku morajo tečaj natančno opisati. Postopek prijave mora biti preprost in dostopen.

Ob koncu tečaja morajo učitelji prejeti potrdilo o opravljenem tečaju, na katerem so navedeni čas trajanja (datumsko), vsebina in učni cilji tečaja. Potrdilo, ki mora biti podpisano s strani izvajalca, naj bo v takšni obliki, da ga bo udeleženec lahko uporabil pri svojem poklicnem razvoju. Priporočena predloga potrdila: Europass mobilnost.

4. Druge določbe

Izvajalci tečajev morajo zagotoviti kakovostno učno okolje, namestitev in osvežilne pijače/prigrizke. Omogočiti morajo udeležbo ljudem s posebnimi potrebami.

5. Zagotavljanje prenosa pridobljenih znanj v prakso

Izvajalci tečajev morajo zagotoviti, da bo vsak učitelj dosegel naslednje cilje:

 • Mreženje: neprekinjena komunikacija z drugimi udeleženci tečaja in drugimi kolegi (npr. preko eTwinninga ali tematskih prostorov za sodelovanje).
 • Prenos pridobljenega znanja in kompetenc v prakso (uspeh je odvisen od šol in izvajalcev tečajev).
 • Vpliv na šolo preko aktivnega vključevanja v procese strateškega načrtovanja, ki potekajo v okviru evropskega razvojnega načrta.

6. Ocena tečaja za potrebe organizacije nadaljnjih izobraževanj

Ocena tečaja mora biti sestavni del vsakega tečaja. Izvajalci tečajev morajo vsako oceno kakovosti resno obravnavati in se na njo ustrezno odzvati.