Priložnosti Erasmus+

Tri orodja in informacije za šole, ki se želijo prijaviti za Erasmus+

Katalog tečajev

Katalog tečajev za strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugega šolskega osebja.

Poglej vse

Dodaj tečaj

Projekt mobilnosti za šolsko osebje – 1. ključni ukrep (poučevanje in usposabljanje osebja). Več o tem

Priložnosti za izmenjavo

Priložnosti za šolsko osebje, da se udeležijo usposabljanja v obliki hospitacije oz. opazovanja pouka ali poučevanja v šoli ali drugi organizaciji v tujini.

Poglej vse

Dodaj novo možnost za mobilnost

Projekt mobilnosti za šolsko osebje – 1. ključni ukrep (poučevanje in usposabljanje osebja). Več o tem

Strateška partnerstva

Poiščite partnerske šole/organizacije v Evropi za skupno izvajanje projektov, ki so namenjeni vzpostavitvi višjih standardov in boljše kakovosti učenja in poučevanja.

Poglej vse

Dodaj prošnjo za partnerstvo

2. ključni ukrep: strateška partnerstva (iskanje partnerjev). Več o tem