Učitelji in raziskovalci: tam kjer se dva združita v eno

Image: Joanna Kosinska / Unsplash.com

Raziskave niso v izključni domeni univerz. Tudi učitelji lahko izvajajo raziskave v okviru svojih dnevnih aktivnosti, in sicer s pomočjo ciklične strategije spreminjanja, zbiranja podatkov in refleksije. Temu pravimo akcijsko raziskovanje, ki je čudovit način prevzemanja odgovornosti za šolski razvoj, ki temelji na dokazih. Oglejte si spodnje primere in premislite, če lahko kaj od tega tudi sami uporabite.

Skupnosti akcijskih raziskovalcev za jezikovne učitelje

Začetki niso nikoli preprosti in novinci na področju akcijskega raziskovanja včasih omahujejo, še posebej, če nimajo programa ali ustaljene skupine, ki jih podpira. Evropski center za sodobne jezike je zato v želji, da bi podprl njihovo sodelovanje v tem vznemirljivem procesu, ustanovil skupnosti akcijskih raziskovalcev za jezikovne učitelje.

 

Prva postaja za učitelje, ki jih zanima akcijsko raziskovanje, je ARC-Spiral, ciklična predstavitev različnih korakov, ki jim morajo slediti in ki vsebuje referenčne dokumente s področja teorije in prakse. Potem si lahko učitelji ogledajo gradivo in aktivnosti skupnosti, vključno s kontrolnim seznamom za akcijsko raziskovanje, predlogo za 2- do 3-dnevno delavnico o akcijskem raziskovanju in dialoškim listom, delavnico in drugimi aktivnostmi. Skupnosti so pripravile tudi zgodbe o uspehu in posnele spletni seminar, da si ljudje lažje predstavljajo, kako so se lotili akcijskega raziskovanja.

Projekt je potekal v organizaciji Evropskega centra za sodobne jezike (ki deluje pod okriljem Sveta Evrope), in sicer v okviru programa "Languages at the heart of learning" 2016-2019.

Akcijsko raziskovanje za inovativno poučevanje naravoslovja

Akcijsko raziskovanje veliko obeta na področju usposabljanja učiteljev naravoslovnih predmetov in njihovega neprekinjenega strokovnega razvoja ter inovativnega poučevanja v razredu. Projekt Action Research to Innovate Science Teaching (ARTIST) je skušal predstaviti filozofijo akcijskega raziskovanja raziskovalcem in učiteljem naravoslovnih predmetov ter vplivati na reformo kurikuluma v višjem izobraževanju.

Action Research to Innovate Science Teaching (ARTIST)

Pristop, ki ga spodbuja projekt ARTIST, je spremljana, participativna in obenem v učitelja-usmerjena interpretacija akcijskega raziskovanja. Pri tem so inovacije učiteljev vodene in podprte s strani visokošolskih ustanov. Eden od osrednjih rezultatov projekta je priročnik ARTIST (na voljo v šestih jezikih), ki učiteljem v sekundarnem in terciarnem izobraževanju pomaga spoznati akcijsko raziskovanje. Drugi je medsebojno strokovno pregledana ARISE. Doslej sta izšle dve številki, ki so prosto dostopne za učitelje in vodje usposabljanj. Da bi izboljšali možnosti zaposlitve na področjih STEM, so v okviru projekta ARTIST nastale tudi mreže, ki povezujejo univerze, šole in industrijo.

Prve rezultate projekta lahko že opazimo v pedagoški praksi učiteljev. Centri in mreže ARTIST nadaljujejo z delom.

Projekt ARTIST se je izvajal v okviru pobude Erasmus+ za krepitev zmogljivosti visokošolskega izobraževanja, in sicer od leta 2016 do leta 2019. Sodelovalo je deset partnerjev iz sedmih evropskih in azijskih držav (Avstrija, Nemčija, Gruzija, Irska, Izrael, Filipini in Turčija).

Če vas zanimajo projekti na področju šolstva, ki črpajo ali so črpali sredstva EU, obiščite stran z rezultati projektov Erasmus+.