Izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike (angl. akronim STEAM) - evropski projekti, ki kombinirajo znanost in umetnost

Image: Dmytro Zinkevych / Shutterstock.com

Carl Jung je predstavil arhetip umetnika-znanstvenika, medtem ko je Albert Einstein razkril, da tako znanost kot umetnost izvirata iz enake izkušnje nedoumljivega. S tem sta oba izrazila prepričanje, ki velja že od nekdaj: »Umetnosti in znanost sta naravno povezani.« A za 'Arts' (v slo. umetnost) se zato udobno usede v srčiko angleškega akronima STEM ('Science', 'Technology', 'Engineering' in 'Mathematics'), ki postane STEAM, moderen, interdisciplinaren pristop k raziskavam in inovacijam, ki ga vse bolj pogosto zasledimo v šolstvu. V nadaljevanju vam želimo predstaviti določene prednosti tega pristopa.

Inovacije se začnejo z dejanji! STEAM

Povpraševanje po znanju in spretnostih s področja STEM je vse večje in verjetno bo vse do leta 2025 še naprej raslo. To realnost morajo učitelji upoštevati. Enako velja za snovalce šolskih kurikulumov. Projekt 'Innovation starts with action! STEAM' poskrbi za prihodnost in uvede tri nove pristope za motiviranje in spodbujanje participacije učencev:

  1. aktivnosti v muzejih, povezane z umetnostjo,
  2. raba robotov Lego,
  3. kombiniranje omenjenih aktivnosti pri predmetih STEAM (znanost, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika)

Te metode dela so še posebej primerne za osnovnošolce, ki morajo pridobiti osnovna znanja in spretnosti na področjih STEAM. Učitelji so projekt izkoristili tudi kot priložnost za strokovni razvoj. Ob začetku projekta so se udeležili spletnih tečajev ipd.

Rezultati projekta bodo objavljeni na spletnih portalih, natisnjeni na letakih, predstavljeni v revijah, na srečanjih šolskega osebja, informativnih dnevih in seveda na spletni strani projekta, kjer je že na voljo bogata zbirka videoposnetkov. Za primer si lahko ogledate posnetek srečanja v Belfastu:

Videoposnetek v Scratchu:

In videoposnetek o robotiki:

Projekt smo začeli izvajati leta 2016 in ga bomo zaključili v letošnjem letu. V projektu sodeluje sedem držav, in sicer Turčija (koordinatorica projekta), Italija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Portugalska, Romunija, Španija in Združeno kraljestvo. Projekt črpa sredstva iz programa Erasmus+.

DLAB: Digital Learning Across Boundaries

Digitalna tehnologija ruši meje, fizične meje tradicionalnih učilnic in konceptualne meje učnih predmetov. Cilj projekta DLAB je ustvariti učilnice, ki so proste in prečne. V ta namen v okviru projekta raziskujemo tri področja 'izobraževanja onkraj meja', in sicer tehnologija na prostem, od STEMA do STEAMA in tehnološko podprto poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (v ang. 'Content and Language Integrated Learning' oz. na kratko CLIL).

Leto 2018 je posvečeno STEAMU in številni viri so že objavljeni v zbirki gradiv. Otroci lahko primerjajo da Vincijeva umetniška dela s projekti na področju strojništva in se nato lotijo svojega projekta. Lotijo se lahko izziva 'Egg-stronaut' in previdijo, ali bodo njihove vesoljske ladje nudile zadostno zaščito. Oblikujejo lahko svojo sončno celico ali most. Ustvarijo lahko CD, podoben zlatemu, ki ga je NASA izstrelila v vesolje, itd.

V okviru projekta so nedavno pripravili tudi brezplačni spletni tečaj (MOOC) 'Od STEMA do STEAMA'.

Med dolgoročnimi cilji projekta DLAB so zagotavljanje trajnosti, krepitev znanja in spretnosti partnerjev, spodbujanje mednarodnega sodelovanja, vključno z medsektorskim sodelovanjem, in aktivno sodelovanje kulturnih ustanov ter majhnih in srednje velikih podjetij.

To je triletno strateško partnerstvo (2016-2019), v katerem sodelujejo Danska (koordinatorica projekta), Belgija, Norveška in Združeno kraljestvo. Projekt črpa sredstva iz programa Erasmus+.

FIND: Future Innovators, New Discoveries

Dolgo ime projekta FIND, inovatorji prihodnosti, nova odkritja, poudarja dvojno naravo projekta, ki se dotika tako identitete strokovnjakov na področjih STEM kot njihove prakse. Cilji projekta:

  1. odpravljanje razlik med spoloma,
  2. razvoj inovativnih metod poučevanja predmetov na področjih STEAM in usposabljanje učiteljev za rabo tovrstnih metod,
  3. Razvoj metodologije, ki najučinkoviteje uporablja novo tehnologijo.

Odpravljanje razlik med spoloma je cilj, ki je plod prve projektne aktivnosti, pri kateri so morali učenci narisati znanstvenika. Velika večina učencev je znanstvenika narisala v moški podobi. Z aktivnostmi, ki so sledile, smo skušali odpraviti ta predsodek. Pripravili smo vprašalnik, s katerim so učenci ugotavljali, katere poklicne poti na področjih STEAM bi bile za njih najbolj primerne. Učenci so opravili tudi intervjuje z ljudmi, ki delajo na področjih STEM. Med njimi so bili tako moški kot ženske.

Pri drugih aktivnostih smo se osredotočili na sodobne metode poučevanja. Eden od partnerjev je ustvaril izobraževalni laboratorij. Učenci so imeli številne priložnost kombinirati tehnologijo in umetnost, ko so kodirali v Scratchu, risali fraktale in spoznavali robotiko.

FIND je triletno strateško partnerstvo (2016-2019), v katerem sodelujejo Grčija, Italija, Malta, Norveška Poljska in Združeno kraljestvo. Projekt črpa sredstva iz programa Erasmus+.

Če vas zanimajo stari in novi projekti na področju šolskega izobraževanja, ki črpajo sredstva EU, si oglejte stran portala Erasmus+, kjer so predstavljeni rezultati projektov.