Strokovni razvoj za nove učitelje: preprečite izgorelost in zasijte

Image: Rawpixel / Shutterstock.com

Učiteljski poklic je eden od najpomembnejših poklicev za prihodnost naše družbe. Številni novi učitelji se hitro odločijo za spremembo poklica, zaradi delovne preobremenitve in slabega vedenja učencev. Spodaj so predstavljene nekatere metode, ki lahko novim učiteljem pomagajo izgraditi podporni sistem, izkoristiti znanje in izkušnje kolegov ter razviti svoje vsebine, pedagogiko in razredno prakso.

Kolegialno mentorstvo v skupini

Vsi, ki delate na področju izobraževanja, poznate tradicionalno obliko mentorstva, pri kateri je izkušen učitelj mentor manj izkušenemu kolegu ali pripravniku. Ali ste že preskusili verme? To je finski akronim za kolegialno mentorstvo v skupini, koncept, s katerim na Finskem podpirajo učitelje na začetku poklicne poti.

Ta mentorski pristop vključuje redna srečanja učiteljev (običajno enkrat na mesec) iz različnih šol, ki delujejo v določenem šolskem okrožju. Skupine štejejo 5 do 10 članov, med katerimi so tako novinci kot izkušeni strokovnjaki. Skupine vodijo usposobljeni mentorji (mentor je edini, ki mora biti vedno prisoten in za to delo prejema plačilo). Na sestankih učitelji izmenjujejo izkušnje in se pogovarjajo o konkretnih izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Pri delu uporabljajo tehnike pripovedovanja zgodb.

Model nedvomno prispeva k zgodbi o uspehu finskega izobraževalnega sistema. Akademska študija o kolegialnem mentorstvu v skupini je razkrila, da so se skoraj vsi sodelujoči mentoriranci strinjali, da je to pomembna praksa za vse pedagoge, ne samo začetnike, temveč tudi izkušene učitelje.

Prvič so to metodo testirali med leti 2008-2010. Od takrat so jo razvili in razširili preko nacionalne mreže Osaava Verme za uvajanje učiteljev, ki jo financira finska vlada.

Gradimo odpornost s pomočjo samorefleksije

Ko učitelj razvije sposobnost pozitivnega odzivanja na izzive, pritiske in obveznosti svojega delovnega vsakdana, postane odporen. V okviru projekta ENTREE (Enhancing Teacher Resilience in Europe) se trudimo razvijati odpornost učiteljev, da se lažje prilagajajo hitrim spremembam šolskega okolja.

Učitelji lahko uporabijo orodje za samoocenjevanje odpornosti, da izgradijo svojo osebno izobraževalno pot. Orodje jih bo nato preusmerilo na področje, ki je za njih najbolj primerno. Na voljo imamo šest spletnih modulov o odpornosti, izgradnji odnosov, čustvenem blagostanju, premagovanju stresa, učinkovitem poučevanju in upravljanju učilnice.

Novim učiteljem so lahko v pomoč tudi priročniki in gradivo, pripravljeno za seminarje, ki so se izvajali v okviru projekta. Vse aktivnosti so prežete s sodelovanjem in refleksijo, ki krepita rast učiteljskih skupnosti.

Projekt ENTREE je nastal leta 2014 s pomočjo sredstev Evropske komisije za programe vseživljenjskega izobraževanja in ob podpori strokovnjakov iz petih evropskih držav: Češke, Irske, Nemčije, Malte in Portugalske.

Sistematično preiskovanje, ki temelji na raziskavah

Federacija Fern v Walesu od leta 2014 razvija strateški razvojni načrt, ki ima korenine v strokovnem učenju in temelji na raziskovanju.

Sodelujoče šole so uvedle štiri nove strukture:

  1. skupno vodenje, pri čemer učitelji prevzemajo vodilne vloge tudi v zgodnjih fazah svoje poklicne poti,
  2. delavnice “poučevanje in učenje”, ki se izvajajo dvakrat na mesec,
  3. ure posvečene skupnemu mentorstvu, pri katerih izkušeni in bodoči mentorji ponujajo pedagoško podporo, in
  4. program mentorstva.

Učitelji identificirajo področja svoje pedagogike, ki jih želijo razviti, npr. ocenjevanje za učenje ali spodbujanje učencev, in pregledajo obstoječo literaturo na tem področju. Svoje teoretične ugotovitve lahko predstavijo na delavnicah in se skupaj z drugimi učitelji odločijo, kako jih bodo uvedli v prakso. Po eksperimentalnem obdobju premislijo o rezultatih svojih skupnih mentorskih ur. Poleg tega se zavzemajo za skupno vodenje, ki jim omogoča lažje prevzemanje iniciative, npr. v okviru raziskovalnih projektov. Z mentorskim programom ohranjajo svežino svoje prakse.

Šole so se odločile tudi za nakup videokamer, ureditev razreda z enostranskim ogledalom in druge vire, ki učiteljem omogočajo opazovanje in premišljevanje o svojih učnih urah (in učnih urah drugih učiteljev).

Federacija Fern je odgovorna za dve osnovni šoli, Craig Yr Hesg in Cefn, ki imata skupno okoli 400 učencev.

Če vas zanimajo projekti na področju šolstva, ki črpajo ali so črpali sredstva EU, obiščite stran z rezultati projektov Erasmus+.