Od podkastov do antiradikalizacije – spoznajte izvrstne primere medijske pismenosti iz vse Evrope

Image: kreatikar / Pixabay.com

Današnji mladi nimajo težav z uporabljanjem medijev, kar lahko hitro zamenjamo za medijsko pismenost. Vendar medijska pismenost ne pomeni le, da se ljudje dobro znajdejo z digitalnimi napravami, ampak da jih tudi uporabljajo na premišljen in odgovoren način ter da dobro poznajo njihove osnovne mehanizme delovanja. Predstavili vam bomo 12 evropskih projektov, ki učiteljem pomagajo odkrivati te teme prek sredstev, ki obravnavajo digitalno dobrobit, medijsko produkcijo in kritično mišljenje.

4 projekti, ki združujejo dobrobit in medije

Varnost je ena od ključnih sestavin digitalne kompetence. Gre za zmožnost »zaščiti fizično in psihološko zdravje« in za »zavedanje pomembnosti digitalnih tehnologij za družbeno dobrobit in vključenost«.

Francoski projekt Promeneurs usposablja vse, ki bi si želeli postati t. i. »spletni sprehajalci« (web walkers), kako usmerjati, informirati in svetovati mladim na spletu. Namenjen je tako pedagoškim delavcem, mladinskim delavcem in vodjem skupin. Oglejte si kratek video, v katerem mladinski delavec Jamel pojasni, kako lahko projekt pomaga mlade odvrniti od ekstremizma.

V sosednji državi so po prestanem valu radikalizacije v flamski šoli Go! Royal Athenaeum Antwerp uporabili model identitete, ki se imenuje Batesonova piramida, da bi težavo odpravili pri njenem izvoru.

Strateško partnerstvo Erasmus + z naslovom Healthy Digital Life for Pupils (Zdravo digitalno življenje za učence), v katerega so vključene Nemčija, Španija in Turčija, je objavilo številne pomembne vire, med drugim tudi podatkovno bazo z obsežnim kazalom virov, ki so lahko v pomoč spodbujanju dobrobiti na spletu.

TRACES je še eno strateško partnerstvo Eramus +, ki povezuje Ciper, Irsko, Finsko in Romunijo. V okviru partnerstva sta bila objavljena sodelovalna spletna podatkovna baza za učenje z osmimi moduli in spremni priročnik. Ta gradiva so bila zasnovana za pomoč prikrajšanih učencev pri spoznavanju te tematike.

4 projekti, ki spodbujajo razvijanje in izdelavo medijev

Gledališka predstava je vedno drugačna, če si jo ogledaš iz zaodrja. Učenci lahko s pomočjo izdelave medijskih izdelkov uporabijo svojo kreativnost in bolje spoznajo temeljna načela dobrega novinarstva.

Za lažjo izvedbo takega šolskega projekta je učiteljem lahko v pomoč zbirka dejavnosti in metodoloških materialov iz strateškega partnerstva Erasmus+ med Hrvaško, Grčijo in Litvo z naslovom Media: to Understand and to Create (Razumevanje in ustvarjanje medijev). V okviru istega projekta je bil pripravljen tudi učni načrt, ki ga je v kombinaciji s temi gradivi možno uporabiti za pripravo tečaja.

Vseevropski projekt In Europe Schools (V evropskih šolah) učencem omogoča, da stopijo v čevlje novinarjev in pri pouku zgodovine ustvarijo dokumentarni film. Učenci delajo v skupinah po štiri in vsakemu je dodeljena ena od naslednjih vlog: raziskovalec, izpraševalec, snemalec in urednik.

V okviru še vedno aktualnega projekta Podcasting na platformi eTwinning pa se učenci spoznavajo s svetom medijev in se nato podajo v ustvarjanje lastnih podkastov.

Oglejmo si še eno partnerstvo Erasmus +. Imenuje se EduSkills+ in povezuje akterje iz Avstrije, Nemčije, Italije, Poljske, Slovaške in Slovenije ter se posveča fotografiji. Na njegovi spletni strani so na voljo številne aktivnosti za predšolsko vzgojo. V aktivnosti Kje sem bil/-a? otroci na primer izrežejo svojo fotografijo in jo postavijo na različna ozadja, s čimer se prvič spoznajo z »manipuliranimi« fotografijami.

4 projekti, ki spodbujajo kritično razmišljanje o medijih

Ko v eni sapi omenimo kritično mišljenje in medijsko pismenost, se nam pred očmi pogosto naslikajo težave, ki naj bi jih oboje olajšalo – napačne informacije in dezinformacije. Številni projekti se posvečajo tem izzivom, na primer Fake Off s pomočjo svojih orodij in virov ter materiala za usposabljanje – in portfolijo načrtov za učne ure, pripravljen v okviru strateškega partnerstva Erasmus + z naslovom Hands on Media Literacy (Priročna medijska pismenost), ki je bilo vzpostavljeno med Bolgarijo, Češko, Latvijo, Poljsko, Romunijo in Turčijo. 

Medijska pismenost obsega veliko več kot le lažne novice – danes so namreč mediji tako vseprežemajoči, da so številne svoje trope in pripovedi vpletli v tkivo družbe. StereoSciFi je strateško partnerstvo Erasmus +, v katerega so vključene Italija, Litva, Poljska, Portugalska in Španija, ki kritično raziskuje stereotipe in popularno kulturo s pomočjo dveh kovčkov aktivnosti in vodnikom za učitelje.

Nazadnje naj omenimo še Tovarno evropskih filmov, ki ponuja platformo, na kateri se lahko učenci bolje spoznajo s filmi, ki so oblikovali evropsko kinematografijo in vadijo svoje »razumevanje tega, kar vidijo«. Platforma je na voljo v angleščini, francoščini, nemščini, grščini, italijanščini, poljščini, romunščini in španščini.

Če želite odkriti še druge pretekle in trenutno potekajoče projekte, ki jih financira EU, obiščite spletno stran z rezultati projektov Erasmus +: Erasmus+ Project Results Platform.