Odprto javno posvetovanje o pobudi evropskega izobraževalnega prostora z naslovom Poti do uspeha v šoli

Šolsko izobraževanje ima ključno vlogo pri spodbujanju vključujočih, pravičnejših in uspešnejših družb, saj vsem otrokom in mladim pomaga, da v celoti izkoristijo svoj potencial, pridobijo znanje, spretnosti in naravnanost, ki so potrebni za uspeh v življenju, ter postanejo dejavni, odgovorni, odporni in angažirani posamezniki, ki se še naprej učijo vse življenje.

Vendar pa med mladimi v EU še vedno vsak peti ne doseže ustreznih ravni bralnih, matematičnih ali naravoslovnih kompetenc, da bi bil kos zahtevam nenehno spreminjajočega se sveta. Preveč mladih Evropejcev in Evropejk opusti izobraževanje in usposabljanje brez dosežene višje sekundarne izobrazbe. Poleg tega je opaziti upad dobrega počutja učencev ter sočasno razširitev ustrahovanja, kar škodljivo vpliva na dosežke v izobraževanju.

EU zato želi državam članicam in njihovim šolam pomagati pri spodbujanju boljših učnih rezultatov za mlade Evropejce in Evropejke, zlasti z dvigom ravni osnovnih znanj in spretnosti pri čim večjem številu učencev in z zmanjšanjem števila mladih, ki opustijo izobraževanje brez dosežene vsaj višje sekundarne izobrazbe. To so glavni cilji nove pobude Poti do uspeha v šoli.

Pobuda Poti do uspeha v šoli zajema šolsko izobraževanje. Namenjena bo predvsem skupinam z večjim tveganjem za slabe rezultate pri osnovnih znanjih in spretnostih ter zgodnje opuščanje izobraževanja in usposabljanja. Osredotočena bo tudi na dobro počutje otrok ter boj proti ustrahovanju in izključenosti, pri čemer bo posebna pozornost po potrebi namenjena raznolikosti spolov.

Da pa bo ta pobuda čim bolj učinkovita, vključujoča in ambiciozna, potrebujemo vašo pomoč - vas kot učenca, starša, strokovnega delavca v izobraževanju ali predstavnika organizacije, dejavne na področju izobraževanja in usposabljanja.

S tem vprašalnikom so državljani in državljanke ter druge zainteresirane organizacije in organi vabljeni, da podajo mnenja in zamisli o tem, kaj je najnujnejše za odpravo slabih rezultatov pri osnovnih znanjih in spretnostih ter zgodnjega opuščanja izobraževanja in usposabljanja, pa tudi za izboljšanje dobrega počutja v šolah. Na teh mnenjih bo temeljil predlog priporočila Sveta o Poteh do uspeha v šoli, ki ga bo Komisija sprejela v začetku leta 2022.

Vaše sodelovanje pri posvetovanju je zelo dobrodošlo. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 20 minut. Poleg tega imajo deležniki in strokovni delavci možnost naložiti dokumente o stališčih.

Posvetovanje bo potekalo do 30. septembra in je na voljo v 23 jezikih (potrebna je prijava v EU).