Kakšno prihodnost si želite za vaše učno okolje?

Image: © European Union (City of Echoes project)

Novi evropski Bauhaus želi prevesti zeleni dogovor v kulturne, na človeka osredotočene in otipljive izkušnje. Ste učitelj s fantastičnimi načrti, ki jih s težavo uresničujete zaradi vsakodnevnih obveznosti? Ste sosedska skupnost, ki potrebuje partnerje za uvedbo novih učnih orodij v skupnostnem centru? Ste arhitekt, ki razume, kako lahko lepo, funkcionalno okolje izboljša učenje? Takšnim ljudem želi priskočiti na pomoč novi evropski Bauhaus.

Potrebujemo novi evropski Bauhausu 

Novi evropski Bauhaus želi preoblikovati naše zgradbe in bivalna okolja v trajnostno, lepo prihodnost. Vsakdo bi moral imeti možnost občutiti, videti in doživeti zeleno in digitalno preobrazbo ter način, kako le-ta izboljšuje kakovost našega življenja.

Tako kot v času prvega Bauhausa – interdisciplinarne umetniške šole, ustanovljene leta 1919, v obdobju izjemne preobrazbe – smo zdaj spet na razpotju nove dobe. Takratni ustanovitelji so preobrazbo naslovili tako, da so prek svojega dela iskali obetavne, optimistične rešitve za nove izzive. Bauhaus je hitro postal svetovno kulturno gibanje, ki je združevalo umetnike, oblikovalce, arhitekte in obrtnike. Ta meddisciplinarni pristop je zelo potreben tudi za izzive našega časa, ko se znova soočamo z veliko preobrazbo.

V lanskem letu je novi evropski Bauhaus prebudil veliko zanimanja – septembra 2021 je Evropska komisija sprejela sporočilo, v katerem je predstavila ta koncept in sledeče korake. Izobraževanje se je izkazalo kot pomembna krovna tema.

Ørestad Gymnasium Copenhagen College

Fotografija: Marcin Polak / EduSpaces (naslanjači v prostoru, namenjenem učenju, v srednji šoli Ørestad v Kopenhagnu)

Preoblikovanje učnih krajev

Kraji, kjer se ljudje zbirajo, da se učijo, naj bodo to učilnice, ulice, igrišča ali knjižnice, so ključne točke za nove učne izkušnje. Dajejo vidnost potrebnim preobrazbam in kažejo, da so le-te možne.

Zato je Evropska komisija v okviru novega evropskega Bauhausa objavila razpis za prijavo interesa za kraje izobraževanja in znanja. Komisija želi s pomočjo razpisa odkriti nove ali že obstoječe preobrazbene projekte, ki odražajo vrednote novega evropskega Bauhausa na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in znanja ter so usmerjeni v preobrazbo – naj bo to fizičnega prostora izobraževanja in znanja, načinov učenja ali odnosa z lokalno skupnostjo.

Razpis udeležencem ponuja možnost, da:

  • se povežejo s podobno mislečimi predlagatelji projektov in potencialnimi partnerji;
  • prejmejo povabilo na srečanja in dogodke, namenjene podpiranju njihovih prizadevanj z ustreznimi praksami in izkušnjami;
  • poskrbijo za vidnost lastnega projekta prek komunikacijskih kanalov novega evropskega Bauhausa;
  • se pripravijo na podelitev nagrad novega evropskega Bauhausa za leto 2023, ki bodo posvečene krajem izobraževanja in znanja.

Namen razpisa je zgraditi veliko sodelovalno mrežo, ki bo združevala najboljše rešitve, potrditve koncepta in primere dobrih praks za vsa naša prihodnja učna okolja. Razpis lahko zato postane pospeševalnik za lepe, trajnostne in vključujoče (vseživljenjske) načine učenja tako v učilnici kot zunaj nje.