Izobraževanje za bolj zeleno in trajnostno Evropo: podelite z nami svoje ideje!

Ali so učenci opremljeni z veščinami in znanjem, ki jih potrebujejo za ukrepanje v primeru izrednih podnebnih razmer in izgube biotske raznovrstnosti? Ali so učitelji pripravljeni na poučevanje o teh kompleksnih temah na način, ki učence spodbuja, da stvari prevzamejo v svoje roke, in ali jim je pri tem zagotovljena podpora? Ali učni načrti podpirajo razvoj stališč in vrednot, potrebnih za spodbujanje okoljske trajnosti?

Evropska komisija z veseljem sporoča, da se je začelo javno posvetovanje o izobraževanju za okoljsko trajnost.

V okviru posvetovanja bodo zbrani prispevki in ideje za pripravo predloga priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost, ki naj bi ga Komisija sprejela konec leta 2021. Cilj priporočila bo okrepiti evropsko sodelovanje na področju okoljske trajnosti in izobraževanja, kot je opredeljeno z Zelenim dogovorom in Evropskim izobraževalnim prostorom.

EU se z Zelenim dogovorom bori proti podnebnim spremembam in spodbuja vse državljane, da si prizadevajo za bolj zeleno in trajnostno Evropo. Priporočilo bo pomagalo podpreti države članice pri njihovih prizadevanjih za uskladitev sistemov izobraževanja in usposabljanja s spremembami, ki so nujno potrebne za zeleni prehod. Hkrati Komisija pripravlja okvir, ki bo opredelil kompetence na področju trajnostnega razvoja, ki jih morajo pridobiti učenci vseh starosti.

Anketa je na voljo v 23 jezikih. Na voljo bo do 24. septembra.

Dodatne infomacije