Izjava o odgovornosti

School Education Gateway je pobuda Evropske unije, ki črpa sredstva evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+. Pobudo pod vodstvom Evropske komisije (EC) izvaja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA).

EUN Partnership AISBL (znan kot European Schoolnet, v nadaljevanju EUN) vzdržuje portal za javno promocijo pobude in njenih dejavnosti.

Gradivo portala je zgolj informativno.

Naš cilj je pravočasno in natančno posredovanje informacij. Če nas opozorite na napake, jih bomo skušali odpraviti. Kljub temu EK, EACEA in EUN ne prevzemajo nikakršne odgovornosti v zvezi z informacijami na tej spletni strani.

Spletna stran vsebuje informacije:

  • ki so zgolj splošnega značaja in se ne nanašajo na konkretne okoliščine nobene fizične ali pravne osebe;
  • ki niso nujno celovite, točne, izčrpne ali posodobljene;
  • ki so včasih povezane s stranmi tretjih oseb, nad katerimi EK, EACEA in EUN nimajo nadzora in za katere ne morejo prevzeti odgovornosti;
  • ki niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete konkreten nasvet, se vedno posvetujte s kvalificiranim strokovnjakom).

EUN si pridržuje pravico, da po lastni presoji in v katerem koli trenutku umakne, spremeni, doda ali odstrani dele portala.

Izjava o omejitvi odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti EK, EACEA in EUN za delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje njihove odgovornosti za zadeve, ki jih ni mogoče izključiti na podlagi teh zakonov.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira, razen če ni drugače navedeno. Kadar je potrebno dovoljenje za razmnoževanje informacij, takšno dovoljenje, ki razveljavi zgoraj navedeno splošno dovoljenje, mora jasno navesti vse omejitve uporabe.

Za gradivo in prispevke uporabnikov, ki se objavljajo na portalu, velja Sklep o ponovni rabi dokumentov EK in torej, razen če ni drugače navedeno, licenca Creative Commons “Attribution 4.0 International” (CC BY 4.0).