Izjava o odgovornosti

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

EUN Partnership AISBL je evropsko šolsko omrežje, ki ga poznamo tudi po imenu European Schoolnet (v nadaljevanju EUN). Pričujoči portal je namenjen promociji pobud EUN. Gradivo, zbrano na portalu, je zgolj informativne narave.

Naš cilj je ponuditi pravočasne in točne informacije obiskovalcem portala. Za morebitne napake se opravičujemo. Če nas boste na napake opozorili, bomo storili vse, kar je v naši moči, da jih odpravimo. EUN ne prevzema odgovornosti za informacije, objavljene na portalu.

Informacije:

 • so splošne narave in se ne nanašajo na konkretne okoliščine, posameznika ali enoto;
 • niso nujno popolne, točne, celovite ali ažurne;
 • se včasih navezujejo na zunanje strani, nad katerimi EUN nima nadzora in za katere EUN ne prevzema odgovornosti;
 • ne predstavljajo strokovnega ali pravnega nasveta (če potrebujete konkreten nasvet, se morate vedno posvetovati z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

EUN si pridržuje pravico do presojanja, ki mu dovoljuje kadarkoli umakniti, spremeniti, predelati, dodati ali odstraniti dele spletne strani.

Ta izjava EUN ne odvezuje odgovornosti v primeru kršitve kakršnihkoli obveznosti, ki jih predvideva veljavni nacionalni zakon, niti ga ne odvezuje odgovornosti za zadeve, ki niso navedene v zakonu.


AVTORSKE PRAVICE

Reproduciranje je dovoljeno, ob navedbi vira, razen v primeru, kjer je drugače določeno. V primeru, kjer je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za reproduciranje informacij, to dovoljenje izničuje prej omenjeno splošno dovoljenje ter mora jasno določati vse omejitve glede uporabe.


IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje našo politiko zbiranja osebnih podatkov.

Pregled

School Education Gateway je pobuda Evropske unije, ki črpa sredstva iz programa Erasmus+ (Evropski program za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport). Projekt vodi Evropska komisija in izvaja Agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Platforma School Education Gateway spoštuje zasebnost uporabnikov in ponuja zaščiteno ter varno okolje za strokovnjake in izvedence na področju izobraževanja ter diplomante pedagoških smeri. V nadaljevanju je razložena politika zbiranja, upravljanja in rabe podatkov o uporabnikih platforme School Education Gateway.

1. Spletni obrazci 

Platforma School Education Gateway zbira in obdeluje osebne podatke skladno Uredbo 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 12. 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (OJ L8 z dne 12.1.2001, str. 1).
 
Orodja za pošiljanje podatkov, ki so na voljo na portalu School Education Gateway, uporbnikom omogočajo sodelovanje v aktivnostih, ki potekajo na spletu. Pri registraciji in oddaji drugih podatkov se informacije zbirajo in obdelujejo za potrebe, opredeljene v 2. točki. Za obdelavo podatkov je odgovoren upravljavec podatkov, v tem primeru vodja enote A5 za poklicno usposabljanje, izobraževanje odraslih in portale pri EACEA.

2. Katere osebne podatke zbiramo, zakaj in kako?

(a) Osebni podatki: Osebni podatki, ki jih zbiramo na portalu School Education Gateway:

 • ime,
 • priimek,
 • elektronska pošta.

Poleg tega zbiramo druge podatke, ki jih uporabniki vnesejo za potrebe izdelave profila. Vnos teh podatkov ni obvezen. Zbiramo tudi podatke o organizacijah:

 • ime organizacije,
 • mesto, regija, država,
 • vrsta organizacije.

Evropska komisija, EACEA in EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) ne prevzemajo odgovornosti za podatke in/ali dokumente, ki jih na portalu objavljajo tretje osebe.

(b) Raba podatkov: Shranjevanje, obdelava in prikazovanje podatkov so potrebni za:

 • dodelavo uporabniških profilov,
 • komunikacijo in sodelovanje med uporabniki portala School Education Gateway v duhu vzajemnega zaupanja in spoštovanja in
 • spremljanje aktivnosti ter raziskovalno dejavnost.

Redno zbiramo agregirane statistične podatke o številu uporabnikov v določenem obdobju, priljubljenih predmetih, državah, rabi uporabniškega računa ipd. V želji, da bi obiskovalcem ponudili najboljšo možno uporabniško izkušnjo, na portalu School Education Gateway včasih zbiramo tudi podatke o pogostosti uporabe, navadah in preferencah uporabnikov ter njihovih nastavitvah.

Podatke o vedenju uporabnikov na različnih delih portala School Education Gateway se uporabljajo zgolj in samo za potrebe raziskovalnega dela in nadzora portala s stani EACEA, Evropske komisije in oblasti, ki so odgovorne za izvajanje pobude ter tretjih oseb (npr. pooblaščenih raziskovalnih centrov in univerz). Vsi morajo o nameri rabe podatkov obvestiti upravljavca podatkov, ki si pridržuje pravico do zavrnitve takšnega zahtevka.

Obdelava podatkov v druge namene ni dovoljena. Pravna podlaga za opisane postopke obdelave osebnih podatkov je razložena v 9. točki.

(c) Tehnični podatki: Vse podatke nam uporabniki posredujejo preko spletnih obrazcev, ki so na voljo na različnih delih portala School Education Gateway. Portal ureja ponudnik storitev (EUN Partnership AISBL), ki ima z EACEA sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev. Vsi podatki se zbirajo v podatkovni bazi.

3. Kdo ima dostop do osebnih podatkov in komu se podatki razkrivajo?

Dostop do podatkov je strogo omejen. Dostop do podatkov, izključno in samo v zgoraj naštete namene, imajo:

 • uporabniki portala School Education Gateway (po opravljeni prijavi): Uporabniki portala imajo dostop do vseh podatkov, razen osebnih podatkov (npr. naslov elektronske pošte uporabnika).
 • EACEA, Evropska komisija, ponudnik storitev: dostop do vseh podatkov.

Za prenos določenih podatkov tretjim osebam (npr. raziskovalnim centrom in univerzam) je potrebno pridobiti izrecno pooblastilo upravljavca podatkov. Kadar koli bodo okoliščine to dopuščale, bo obdelava podatkov potekala anonimno, še posebej v primeru prenosa podatkov tretjim osebam za potrebe raziskav.

Osebni podatki se nikoli ne uporabljajo za potrebe trženja.

Nekatere podatke, ki nam jih posredujejo uporabniki, bomo objavili na javno dostopnih straneh portala School Education Gateway. To pomeni, da bodo ti podatki prosto dostopni na internetu. Takšni podatki so:

 • podatki o uporabniku: ime, priimek, komentarji člankov ali drugih elementov javno dostopnega dela portala.
 • podatki o organizaciji: ime, mesto, regija, država in slika.

4. Kako ščitimo in varujemo vaše podatke?

Zbrane osebne in druge povezane podatke shranjujemo na zaščitenih strežnikih ponudnika storitev (EUN Partnership AISBL). Računalniški centri ponudnika storitev so pogodbeno zavezani k spoštovanju direktiv in določil direktorata Evropske komisije za varnost, ki se nanašajo na tovrstne strežnike in storitve.

5. Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje podatke?

Če želite preverite, katere vaše osebne podatke hrani upravljavec podatkov, če želite podatke spremiti ali popraviti, lahko to sami storite na portalu. Geslo, ki ste ga izbrali ob registraciji, vam omogoča prijavo na portal. Po prijavi lahko svoje osebne podatke spreminjate oz. lahko tudi deaktivirate svoj uporabniški račun. Svoj uporabniški račun lahko kadar koli deaktivirate (glej 6. točko).

6. Kako dolgo bodo podatki shranjeni?

Podatki, ki se zbirajo v statistične in raziskovalne namene, se hranijo ves čas trajanja pobude School Education Gateway. Ti podatki se hranijo v agregirani, anonimni obliki.

Podatki o profilu uporabnika, opisani v 2. točki, se hranijo leto dni od zadnje opravljene prijave. Leto dni po zadnji prijavi se bo profil uporabnika samodejno deaktiviral, kar pomeni, da ga drugi registrirani in neregistrirani uporabniki ne bodo videli. Uporabnik bo prejel obvestilo o deaktivaciji uporabniškega profila, z navodili za ponovno aktivacijo (zadostuje ponovna prijava). Ko bodo od zadnje prijave potekla tri leta, bo uporabnik prejel drugo in zadnje obvestilo o dokončni ukinitvi uporabniškega profila. Od tega trenutka so vsi podatki anonimni.

Po deaktivaciji profila (samodejni deaktivaciji ali deaktivaciji na željo uporabnika) podatki niso več vidni drugim uporabnikom portala. Podatki bodo shranjeni samo v anonimni obliki, ki ne omogoča osebne identifikacije. Uporabniki, katerih profili so bili dokončno ukinjeni, se bodo morali ponovno registrirati, če bodo želeli dostopati do portala. Shranjeni podatki se uporabljajo zgolj in samo v raziskovalne namene in za potrebe spremljanja dogajanja na portalu s strani EACEA, Evropske komisije, nacionalnih ali regionalnih šolskih oblasti in tistih, ki so odgovorni za izvajanje pobude School Education Gateway, ter tretjih oseb (glej 3. točko), ki so pridobile pooblastilo upravljavca podatkov za prenos agregiranih podatkov.

7. Kontaktne informacije

Vsa vprašanja glede vaših pravic pri obdelavi osebnih podatkov (npr. dostopanje in popravljanje osebnih podatkov) lahko naslovite na upravljavca podatkov portala School Education Gateway:

Vodja enote A5 – poklicno usposabljanje, izobraževanje odraslih, portali
Izvršilna agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Pisarna: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Bruselj
Belgija
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Če želite deaktivirati svoj profil, se prijavite na portal in postopek deaktivacije opravite na svoji domači strani.

8. Pritožbe

V primeru sporov, ki se nanašajo na zaščito osebnih podatkov, se lahko obrnete na upravljavca podatkov (glej poštni in elektronski naslov zgoraj). Pišete lahko tudi osebi, odgovorni za varstvo podatkov pri EACEA: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Če upravljavec podatkov ali uradna oseba za varstvo podatkov pri EACEA ne rešita spora, lahko pritožbo naslovite na evropskega nadzornika za varstvo podatkov (spletna stran evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu in elektronski naslov: edps@edps.europa.eu).

9. Pravna podlaga

Temeljna pravna podlaga za obdelavo podatkov:

(a) 4. člen Sklepa Komisije 2009/336/ES z dne 20. aprila 2009 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnih medijev in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003(OJ L 101 z dne 21. 4. 2009, str. 21).

(b) Sklep 1720/2006/ES Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (OJ L 327 z dne 24. 11. 2006, str. 45).