Európsky súbor nástrojov pre školy – séria webinárov

Európsky súbor nástrojov pre školy organizuje sériu webinárov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania a riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorá pozostáva z troch webinárov.

Na účasti rodín vždy záleží – o to viac počas pandémie COVID-19

Tento webinár sa zameriava na to, ako môžu školy zapojiť rodiny do úspešných vzdelávacích akcií s cieľom zlepšiť vzdelávanie študentov a zároveň ich sociálny a emocionálny rozvoj.

Ďalšie informácie a odkaz na zápis na webinár


Inkluzívne bádanie: prístup na podporu inklúzie

  • piatok, 13. november, 17:00 SEČ
  • Rečníci: Kyriaki (Kiki) Messiou, profesorka na Univerzite v Southampton | Mel Ainscow, emeritná profesorka na Univerzite v Manchester

Tento webinár bude prezentovať zistenia trojročnej štúdie (2017-2020), ktorá používala inovatívny prístup, inkluzívne bádanie, pri ktorom sa deti stanú výskumníkmi a pracujú spoločne so svojimi učiteľmi na tvorbe vyučovacích hodín pre všetkých žiakov.

Ďalšie informácie a odkaz na zápis na webinár


Ukazovatele inkluzívnych systémov v školách a s nimi súvisiacich prostrediach

  • piatok, 20. november, 16:00 SEČ
  • Rečníci: Erna Nairz-Wirth, docentka a riaditeľka skupiny vzdelávacích vied na Viedenskej univerzite ekonómie a obchodu | Martin Karlberg, vysokoškolský učiteľ na Katedre vzdelávania a pedagogických štúdií | Dr Per Kornhall, nezávislý autor, lektor a konzultant v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

Tento webinár sa zaoberá ukazovateľmi inkluzívnych systémov v školách a s nimi súvisiacich prostrediach, ktoré sa používali ako nástroj na sebahodnotenie na webovej stránke Európsky súbor nástrojov pre školy a tým, ako môžu byť tieto ukazovatele užitočné pre školy, správcov alebo učiteľov budúcich učiteľov.

Ďalšie informácie a odkaz na zápis na webinár