ICT - Technology in Classroom

The ICT in your class course aims to introduce teachers to new technologies, and prepare them for the new era of teaching.
The course is specifically designed to help teachers of various fields to increase their skills in using technology in their lessons by showing them - in a simple way! - how to incorporate free web 2.0 tools in their teaching.
During the course, the participants will learn how to:
create blogs;
use wikis;
use social networking and other ICT tools like video editing;
create simple and efficient presentations online.
In the program they will have
1 day_ presentation of IRIS, Presentation program course and organization of all documents;
2 day- The technology in school 4.0 - methodology and didactic
3- What students can learn with new technology, problem and solution
4- Visit in school and discussion with others teachers ICT
5- monitoring and discussion about the program
6- cultural visit in Otranto city
The program can be based on the base of schools needs.

Organizátor kurzu
IRIS
Miesto
Lecce, Taliansko


Kontaktovať organizáciu

Nadchádzajúce relácie

18.07.2022 > 23.07.2022 (Potvrdené)
Registrácia do 04.07.2022
17.10.2022 > 22.10.2022 (Potvrdené)
Registrácia do 03.10.2022

Zobraziť minulé relácie

Ohodnotiť a pridať posudok

Posudky pochádzajú len od preverených účastníkov kurzov prostredníctvom nástroja Európskej komisie Mobility Tool+. Ak ste sa zúčastnili na tomto kurze, prosím, odošlite posudok pomocou nástroja Mobility Tool+. Ak kurz ešte nie je uvedený v nástroji Mobility Tool+, môžete vášmu koordinátorovi projektu poskytnúť nasledujúce identifikačné číslo kurzu: 60095.


K tomuto kurzu nie sú žiadne posudky.