O Teacher Academy

S cieľom poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetkých je nepretržitý profesionálny rozvoj kľúčom k posilneniu postavenia európskych učiteľov. Môže zvýšiť ich pracovné uspokojenie, prispieť k zlepšeniu školy a pomôcť im riešiť rapídne spoločenské zmeny. Platforma Teacher Academy na portáli School Education Gateway ponúka rôzne služby a aktivity predovšetkým pre učiteľov, vedúcich pracovníkov škôl a iných zamestnancov škôl od predprimárneho po vyšší sekundárny stupeň, ale aj pre kohokoľvek, kto sa angažuje v školskom vzdelávaní.

Čo vám môže Teacher Academy ponúknuť?

ON-SITE COURSES

PREZENČNÉ KURZY
Kurzy odbornej prípravy pre učiteľov v zahraničí (možnosť financovania z prostriedkov programu Erasmus+)

ONLINE COURSES

ONLINE KURZY
Bezplatné, otvorené a dostupné kedykoľvek a kdekoľvek

TEACHING MATERIALS

UČEBNÉ MATERIÁLY
Vytvorené inštitúciami EÚ, v rámci projektov financovaných EÚ a účastníkmi online kurzov

WEBINARS

WEBINÁRE
Online akcie zamerané na rôzne témy a prístupné pre všetkých

  • 94% účastníkov uvádza zmenu vo svojej učiteľskej praxi po absolvovaní online kurzu na platforme Teacher Academy.
  • Viac ako 2,700 prezenčných kurzov na výber.
  • Viac ako 70 inšpiratívnych a praktických učebných materiálov (počet sa zvyšuje).

Pedagogický poradný zbor

Pracovný program on-line kurzov na stránke Teacher Academy podporuje Pedagogický poradný zbor. Viac informácií o zbore nájdete tu.