Teacher Academy

Príležitosti profesionálneho rozvoja pre učiteľov vo forme on-line a prezenčných kurzov Prečítajte si viac

Oboznámiť sa so všetkým

Učebné materiály

    O Teacher Academy

    Učitelia pri svojej každodennej práci v triede čelia čoraz väčšiemu množstvu výziev a často majú problém získať odbornú prípravu a podporu na ich riešenie. Teacher Academy na stránke School Education Gateway pomáha učiteľom získať prístup k relevantným príležitostiam odbornej prípravy poskytnutím platformy, pomocou ktorej môžu vyhľadávať, zúčastňovať sa a hodnotiť prezenčné a on-line kurzy odbornej prípravy dostupné v Európe. Teacher Academy ponúka centrálny katalóg kurzov s informáciami o prezenčných kurzoch popri zamestnaní a bezplatných on-line kurzoch pre učiteľov, školiteľov učiteľov a nepedagogických zamestnancov zapojených do školského vzdelávania (od predprimárneho po vyšší sekundárny stupeň). Okrem toho tu môžu učitelia nájsť výber učebných materiálov vytvorených učiteľmi zapojenými do programu eTwinning, európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.

    Pracovný program Teacher Academy podporuje Pedagogický poradný zbor pre platformu Teacher Academy. Viac informácií o zbore nájdete tu.