eTwinning – komunita škôl v Európe

eTwinning je komunita škôl v Európe. Prečítajte si viac o programe eTwinning a o tom, ako sa doňho zapojiť!

Čo je to?

eTwinning je komunita škôl v Európe. eTwinning ponúka platformu pre zamestnancov škôl (učiteľov, riaditeľov, školských knihovníkov, atď.), ktorí pracujú v škole v jednej zo zainteresovaných európskych krajín, v rámci ktorej môžu komunikovať, spolupracovať, tvoriť projekty, zdieľať a v krátkosti povedané, cítiť sa a byť súčasťou najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe.

eTwinning podporuje spoluprácu škôl v Európe s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT) tak, že školám poskytuje podporu, nástroje a služby. eTwinning zároveň ponúka pedagógom bezplatné príležitosti kontinuálneho online profesionálneho rozvoja.

Od roku 2005 sa do programu eTwinning zapojili tisíce zamestnancov škôl a v súčasnosti (november 2016) má program 400 000 aktívnych členov a viac ako 50 000 prebiehajúcich projektov!

Program eTwinning je financovaný programom Erasmus+, európskym programom pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Činnosť programu eTwinning koordinuje Centrálna podporná služba prevádzkovaná organizáciou European Schoolnet a na národnej úrovni ju podporuje 37 národných podporných služieb.

Online projekty spolupráce

Jadrom programu eTwinning sú projekty spolupráce realizované aspoň dvoma školami. Projekty sa môžu zaoberať akoukoľvek témou, no mali by byť zostavené tak, aby bola zachovaná rovnováha medzi využívaním informačných a komunikačných technológií a aktivitami organizovanými v triede a mali by byť v súlade so štátnym vzdelávacím programom škôl zapojených do realizácie projektu. Vzorovým projektom je udelený národný a európsky certifikát kvality, alebo získajú najvyššie uznanie tak, že sa stanú víťazmi cien eTwinning.

Prečítajte si najnovšiu hodnotiacu správu o vplyve programu eTwinning na vzdelávanie študentov.

Profesionálny rozvoj

eTwinning ponúka škálu príležitostí online profesionálneho rozvoja na európskej úrovni pre všetkých členov komunity. V programe eTwinning má každý, od skúsených realizátorov programu eTwinning až po nových členov, možnosť profesionálne sa rozvíjať.

Napríklad, vzdelávacie aktivity sú veľmi populárne intenzívne online aktivity, ktoré trvajú 10-15 dní a sú zamerané na rôzne témy. Vedú ich odborníci a ich súčasťou je aktívna práca a diskusie učiteľov.

Hodnotiaca správa z roku 2015 uvádza, že program eTwinning zlepšil medzipredmetové zručnosti u 91% respondentov a 89% učiteľov uviedlo, že vďaka programu eTwinning si zdokonalili znalosti cudzieho jazyka potrebné pre vyučovanie a zručnosti v projektovom vyučovaní.

Nástroje eTwinning

Prácu realizátorov programu eTwinning uľahčuje niekoľko nástrojov. Začnite tým, že si prezriete verejný portál eTwinning a prečítate si správy a príklady projektov z celej siete eTwinning. Tiež je to miesto, kde sa môžete zaregistrovať, ak ešte nemáte účet. Po vytvorení účtu môžete vstúpiť na platformu eTwinning Live, kde sa stretávajú realizátori programu eTwinning: môžete sa tu zúčastňovať na akciách alebo ich vytvárať, tvoriť projekty, zapájať sa alebo vytvárať skupiny určené na výmenu informácií a osvedčených postupov a zamerané na rôzne témy, zapájať sa do partnerských fór a zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách, ktoré zlepšia váš profesionálny rozvoj. 

Po zapojení sa do realizácie projektu získate prístup do priestoru TwinSpace, bezpečného online nástroja, kde projektoví partneri spolupracujú na úspešnom ukončení svojho projektu. 

Ako začať? Samovzdelávacie materiály eTwinning

Či ste nováčik, alebo skúsený realizátor člen komunity eTwinning samovzdelávacie materiály sú určené pre vás! Tieto materiály boli vytvorené s cieľom podporiť vývoj realizátorov programu eTwinning a motivovať ich k tomu, aby dôkladnejšie preskúmali jednotlivé oblasti, ku ktorým patria základy programu, komunikácia, spolupráca, nadväzovanie kontaktov a kvalita.

Materiály sú prístupné pre každého, ale vývojové kvízy môžu absolvovať len zaregistrovaní používatelia. Kvízy sú spojené s profilmi členov a vývojovým grafom.

Urobte potrebný krok a vstúpte do sveta spolupráce škôl v Európe už dnes! Vplývajte na svojich študentov čo najpozitívnejšie a interagujte s nimi takými spôsobmi, o akých sa vám predtým ani nezdalo.