2. Učitelia

2.3. Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov

Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj sú pri zabezpečovaní spôsobilostí, zručností a znalostí učiteľov rozhodujúcimi faktormi, ktoré im umožnia reagovať na celú škálu situácií v triedach. Odborné znalosti sa pozitívne pretavujú do spokojnosti učiteľov. To platí najmä v prípade učiteľov, ktorí pracujú v náročnejších podmienkach, ako sú školy s vysokou úrovňou sociálno-ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vo vzdelávaní a s veľmi heterogénnymi skupinami žiakov.

 

Zobraziť viac

Zdroje materiálov ( Hľadať vo všetkých zdrojoch )

Upozorňujeme vás, že v súčasnosti je obsah stránok so zdrojmi k dispozícii len v angličtine.

Kvóty pre študentov z etnických komunít a štipendiá pre rómskych študentov

Cieľovými skupinami kvót sú členovia etnických komunít, ktorí nemajú prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu vo vlastnom jazyku. Opatrenie sa týka prijímania študentov na vysokoškolské vzdelávanie. Kvóty sú určené v zmysle zákona o študentskej norme z roku 2013, ale vláda každoročne stanovuje percentuálny podiel kvót. Kvóty zvyčajne predstavujú 10 % celkového počtu vysokoškolských študentov zapísaných na všetkých verejných fakultách. Štipendiá na vysokoškolské vzdelávanie sú zacielené na niekoľko kategórií: 50 % pre študentov zo sociálne zraniteľného prostredia, 30 % pre študentov s najlepšími študijnými výsledkami a 20 % pre študentov, ktorí sa hlásia na študijné programy s vysokým významom pre rozvoj spoločnosti (napr. elektrotechnické zameranie, strojárstvo, biotechnológie, medicína, matematika a prírodné vedy). Od akademického roka 2015/2016 sú na získanie štipendia ako osobitná cieľová skupina oprávnení rómski študenti. Rómovia predstavujú jedinú výnimku na základe etnickej príslušnosti. Štipendiá pre rómskych študentov boli prvýkrát zavedené v akademickom roku 2016/2017.

Oblasť: 2. Učitelia

Podoblasti: 1.4. Spolupráca v rámci vzdelávacích systémov; 2.3. Počiatočné vzdelávanie učiteľov a kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov; 3.9. Utečenci, migranti a Rómovia; 3.11. Cielená podpora: znevýhodnené sociálno-ekonomické prostredie

Jazyk: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Krajina: Severné Macedónsko

Zobraziť ďalších 10 výsledkov