Nástroj sebahodnotenia zameraný na inklúziu v školách a v ich kontexte

Vitajte v európskom súbore nástrojov pre školy! Vytvorili sme nástroj sebahodnotenia, ktorý vám pomôže pouvažovať o inkluzívnych politikách a postupoch zavedených vo vašej škole a poskytne vám návrhy na ďalšie zlepšenie.

Sebahodnotenie je rozdelené do siedmich oblastí. Každá oblasť zahŕňa viacero otázok/ukazovateľov. Na základe vašich odpovedí dostanete personalizovanú správu s oblasťami, v ktorých už vaša škola podľa všetkého podniká kroky na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a na podporu inklúzie, a s ďalšími oblasťami, v ktorých sa ešte môže zlepšovať.

Tieto otázky sú založené na analytickej správe siete NESET (Sieť expertov na sociálne aspekty vzdelávania a odbornej prípravy) s názvom Štrukturálne ukazovatele pre inkluzívne systémy v školách a v ich kontexte s dôrazom na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Spolu s výsledkami sebahodnotenia dostanete odporúčané zdroje z európskeho súboru nástrojov pre školy a odkazy na príslušné kapitoly správy NESET.

Pri vytváraní nástroja sme sa zamerali na základné a stredné školy. Hoci pracovníci v prostredí vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve môžu tento nástroj použiť, niektoré otázky sa nemusia v tejto súvislosti hodiť, a preto nie všetky výsledky môžu úplne splniť svoj účel.

Začíname

Ak chcete začať sebahodnotenie, postupujte podľa týchto bodov:

  • Používať nástroj sebahodnotenia je možné až po prihlásení. Ak nemáte účet, môžete ho vytvoriť kliknutím na tlačidlo „Zaregistrujte sa“ v hornej časti tejto stránky.
  • Jazyk stránky a dotazníka je možné meniť pomocou rozbaľovacej ponuky v hornej časti tejto stránky.
  • Nástroj môžete použiť toľkokrát, koľko chcete. Začaté sebahodnotenie môžete uložiť aj ako koncept a pokračovať a odoslať ho neskôr.
  • Aby ste získali hodnotiacu správu, musíte odpovedať na všetky otázky. Malo by to trvať menej ako 30 minút.

Ochrana vášho súkromia

Odpovede na otázky sa uchovávajú bezpečne. Vaše meno a organizácia budú súčasťou vašej osobnej správy a nebudú sa zdieľať s tretími stranami. Údaje (vaše odpovede) sa zbierajú na účely vytvorenia vašej osobnej správy, ktorá vám umožní porovnať vaše odpovede s priemernými odpoveďami ostatných subjektov, ktoré použili nástroj sebahodnotenia. Používajú sa aj na a) zlepšenie nástroja sebahodnotenia a b) vytvorenie celkového obrazu o rozvoji inkluzívneho vzdelávania v celej EÚ (napr. analýzou priemerných odpovedí v priebehu času).

Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi údajmi, nájdete v našej stratégii ochrany súkromia.

Začať sebahodnotenie